Sorodne objave

Etika in integriteta 18. april 2019
 

Generalni direktor policije Janko Goršek je danes, 12. aprila 2011, na Brdu pri Kranju s slavnostnim govorom odprl štiridnevno mednarodno konferenco o človekovih pravicah, policijski etiki in integriteti.

IMG 0041 1

Govor generalnega direktorja policije Janka Gorška 
(velja govorjena beseda)

Zvočni posnetek govora (mp3) 


Povedal je, da v trenutnih družbenih razmerah vse bolj prihaja do krize vrednot in da je v takšnih negotovih razmerah prav vsak človek dovzeten tudi za krizo lastne integritete. Pri tem so policisti in policistke zaradi narave svojega dela in upravičenega pričakovanja, da bodo ravnali tudi etično, pogosto postavljeni v nezavidljiv položaj.

"Vendar pa je, roko na srce, etično vedenje pogosto odvisno tudi od posameznikove osebnosti in njegove osebnostne integritete. Policijska etika ne bi smela biti prepuščena vsakokratni presoji posameznika. Delo, ki ga opravljamo, nam je namreč zaupano z upravičenim pričakovanjem, da ga bomo sprejeli z najvišjo možno odgovornostjo in dovzetnostjo za stisko ljudi. Zato mora biti tudi nekaj tako neoprijemljivega, kot je etika, postavljeno v oprijemljiv okvir. /…/ Institucija smo namreč ljudje. In organizacijska etika je pravzaprav etika ljudi, ki so v tej organizaciji zaposleni. /…/ Zavedamo se, da zakonito in strokovno delo policije že dolgo ne zadoščata več. Moramo ga oplemenititi z dodanimi vrednostmi. Za učinkovito uresničevanje poslanstva policije je potrebna visoka stopnja integritete! Da bi jo dosegli, pa je treba o njej ves čas govoriti, jo spodbujati, posredno in neposredno, jo negovati in razvijati," je še dodal Goršek.

IMG 0071 1

Odprtja konferenca so se udeležili (na fotografiji z leve) tudi predstavnica policije za odnose z javnostmi mag. Vesna Drole, direktor Policijske akademije Anton Vozelj; na fotografiji tretji z leve je generalni direktor policije Janko Goršek, skrajno desno pa pomočnik vodje Nacionalnega preiskovalnega urada Robert Črepinko.

IMG 0036 1

Konferenco s poudarkom na osebnostni in organizacijski integriteti organizira slovenska policije v sodelovanju z Evropsko policijsko akademijo (CEPOL). Vodi jo Robert Šumi iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi.

IMG 0055 1

24 udeleženk in udeležencev iz vse Evrope bo do 15. aprila poslušalo predavanja policijskih strokovnjakov kot tudi gostov iz drugih slovenskih in tujih institucij oz. organizacij. Med drugim bo beseda tekla o posledicah neetičnega obnašanja, pa tudi o tem, kako poteka usposabljanje mejnih policistov o temeljnih pravicah in svoboščinah posameznika. S svojima prispevkoma pa bosta stanje v svojih državah predstavila predstavnika bolgarske in poljske policije.

***

V slovenski policiji je poklicna etika del učnega programa Policijske akademije od leta 1999.

Med pomembnejšimi mejniki v zvezi z integriteto in etiko v policiji je leto 2005, ko je ena od policijskih uprav izvedla prvo usposabljanje o tem, nato pa so usposabljanja delavcev policije na vseh ravneh policije sledila leta 2009.

Leta 2008 je bila ustanovljena delovna skupina za krepitev integritete policistov in izobraževanje ter usposabljanje njenih članov. Istega leta je bil pripravljen in sprejet nov kodeks policijske etike.

Letos smo ustanovili Odbor za integriteto in etiko. To je posvetovalno telo generalnega direktorja policije, ki je namenjeno sistematičnemu preučevanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja integritete ter etike.

***

Policija predstavila novi Kodeks policijske etike (3. 2. 2009)

Naj kodeks policijske etike resnično zaživi - informacija s konference o njegovem razvoju in pomenu (14. 10. 2009)

Zbornik s konference o razvoju in pomenu kodeksa policijske etike 

Poslanstvo, vizija in vrednote policije

Kodeks policijske etike