Sorodne objave

 

V času martinovanja, med 5. in 15. novembrom 2009, policisti po vsej državi poostreno nadziramo psihofizično stanje voznikov. Ministrstvo za zdravje je namreč skupaj z drugimi ministrstvi, policijo in inšpekcijskimi službami ter nevladnimi organizacijami začelo skupno preventivno akcijo Alkohol ubija - največkrat nedolžne.

November in december sta zaradi nesreč, povezanih z alkoholom, med najbolj kritičnimi obdobji v letu. V času prednovoletnih praznovanj, ves t. i. veseli december, bo zato potekal še drugi del akcije Alkohol ubija.

V preventivnih in represivnih aktivnostih poleg policije, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za promet sodelujejo tudi druge institucije, ki želijo zmanjšati uporabo oziroma zlorabo alkohola v povezavi z varnostjo v cestnem prometu: Zdravstveni inšpektorat RS, Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Inštitut za varovanje zdravja RS, Fundacija Z glavo na zabavo, Zavod varna pot, Zavod za razvoj družinske medicine in Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, DrogArt, Fakulteta za socialno delo in Zveza ZŠAM Slovenije.


Informacija s skupne novinarske konference Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje (6. 11. 2009)

Izvedbeni načrt preventivne akcije Alkohol ubija, največkrat nedolžne, v letu 2009  (pripravilo Ministrstvo za zdravje)

IMG 7843

Zvočni posnetek izjave vodje Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivana Kapuna (mp3) 


Namen akcije je po besedah vodje Sektorja prometne policije Ivana Kapuna zmanjšanje deleža alkoholiziranih udeležencev v prometnih nesrečah in zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol.

Glavni nalogi policistov sta:

 • poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zlasti v bližini gostinskih lokalov, diskotek in nočnih klubov ter drugih mest, kjer se pričakuje tovrstna problematika, in
 • poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola oz. nadzor nad točenjem mladoletnim osebam in vinjenim posameznikom, predvsem v različnih lokalih.


Policisti bodo iz prometa izločali voznike, ki bodo kljub zakonskim določbam in opozorilom vozili pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil, s čimer želimo zagotoviti večjo stopnjo varnosti vsem drugim udeležencem v cestnem prometu.

Policija bo načrtovane aktivnosti izvajala dlje časa, kot so opredeljene v akcijskem načrtu. V času od 5. do 15. novembra 2009 bo vsaka policijska uprava tako izvedla vsaj en poostren nadzor po metodologiji Promil, ki bo časovno prilagojen krajevni problematiki, in več krajših poostrenih nadzorov med rednim delovnim časom. Policijske uprave, ki mejijo s Hrvaško, bodo poostrene nadzore izvedle med 6. in 7. novembrom 2009, v dogovoru s predstavniki hrvaške policije.

Poostreni nadzori prometa pa so usklajeni tudi z Evropsko zvezo prometnih policij - Tispolom.

Alkohol plakat policija m

Nasveti udeležencem v cestnem prometu in lastnikom gostinskih lokalov

 • Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu. Vozite le trezni!
 • Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.
 • Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje stanju in razmeram na cesti! Asfaltna površina je v tem obdobju hladna, ponekod čez dan vlažna, ponoči pa poledenela oziroma spolzka, zato niti ustrezne zimske pnevmatike ne omogočajo optimalne oprijemljivosti.
 • Pozorni bodite na pešce v prometu. Predvsem na cestah zunaj urbanih naselij še vedno ni povsod urejenih pločnikov oziroma površin za pešce, zato na takih cestnih odsekih hodite po levi strani vozišča.
 • Pešci, uporabljate svetla oblačila ter odsevna telesa. Bodite preVIDNI!
 • Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji!


Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom gostinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu. Ne točite alkoholnih pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mladoletnim, še posebej pa tistim, za katere veste, da bodo zatem sedli v vozila!


Kako alkohol vpliva na tiste sposobnosti, ki so za vožnjo najbolj pomembne?

 • alkohol oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja,
 • poslabša se sposobnost zaznavanja,
 • prihaja do napačnih ocen razdalje in do nepravilnih in počasnejših reakcij glede na prometne razmere,
 • poslabša se zaznavanje rdeče barve,
 • slabša se prilagodljivost na svetlobne spremembe,
 • zmanjša se pazljivost in podaljša reakcijski čas,
 • pojavijo se motnje pri ravnotežju,
 • zoži se zorni kot.


Vožnja pod vplivom alkohola je zato smrtno nevarna!

Kljub temu se nekateri vozniki v takšnem stanju odločijo za vključitev v promet, s čimer zavestno ogrožajo tako sebe kot druge. S povečanjem koncentracije alkohola v krvi se podaljšuje reakcijski čas, obenem pa povečuje število napačnih reakcij. Posledice vožnje v takšnem stanju, ki najpogosteje privedejo do prometne nesreče, so namreč: neustrezen način vožnje, nenadne spremembe smeri vožnje, neupoštevanje cestnoprometne signalizacije. Vse to pa pogosto privede do prometne nesreče.

Alkohol v organizmu ostane tudi do 12 ur ali več po zaužitju. Naslednje jutro po uživanju alkoholnih pijač tako še vedno nismo popolnoma sposobni za varno vožnjo oziroma je lahko pri preizkusu alkoholiziranosti stopnja koncentracije alkohola še vedno nad dovoljeno.


Več informacij o vplivu alkohola na voznika, sankcijah za vožnjo pod vplivom alkohola idr.


Prometne nesreče in posledice - statistični podatki  


Po Zakonu o varnosti cestnega prometa so za vožnjo pod vplivom alkohola zagrožene naslednje globe:

 • globa za vožnjo pod vplivom alkohola znaša od 150 do 950 evrov;
 • vozniku se poleg globe izreče še od 3 do 18 kazenskih točk (višina globe in število kazenskih točk sta odvisna od stopnje alkoholiziranosti);
 • vozniku se prepove nadaljnja vožnja;
 • voznik, pri katerem je ugotovljena določena stopnja alkoholiziranosti, se pridrži - od 6 do 12 ur (policisti pri tem, ko se odločajo za pridržanje, nimajo diskrecije, ampak morajo voznika obvezno pridržati!)


Nadzor nad točenjem alkohola vinjenim osebam in mladoletnikom

Nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (Ur. l. RS, številka, 15/03) poleg Zdravstvenega inšpektorata RS, Inšpektorata RS za delo, Tržnega inšpektorata RS, Inšpektorata RS za šolstvo in šport izvaja tudi policija.

V skladu s 15. členom Zakona o omejevanju porabe alkohola policija nadzoruje:

 • prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let,
 • prodajo alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti z alkoholom,
 • prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let,
 • prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih in drugih oblikah ponudbe končnemu potrošniku v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo (gostinski obrati) osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ter
 • omogočanje pitja alkoholne pijače osebi, mlajši od 18 let na javnem mestu, ali ponujanje alkohola na javnem mestu takšni osebi (v tem primeru ne gre za nadzor v gostinskih lokalih).


Nadzor se običajno izvaja:

 • v diskotekah in na prireditvah, kot so koncerti, rave party ipd.,
 • v gostinskih obratih,
 • v gostinskih obratih, kjer je bilo že v predhodnih nadzorih ugotovljeno kršenje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola in osebje s temi kršitvami nadaljuje, ter
 • v gostinskih obratih, ki so v bližini, ob poti ali v smeri stavb in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvene dejavnosti.


Vsem želimo varno vožnjo!