Sorodne objave

 

Na slovenskem avtocestnem križu v zadnjem času zaznavamo povečano število prekoračitev hitrosti in drugih kršitev. Med 18. in 25. novembrom 2009 bomo policisti zato poostreno nadzirali promet na avtocestah po vsej državi.


Zvočni posnetek izjave višjega policijskega inšpektorja Boštjana Smoleja iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi (mp3) 


Potem ko so bile v dneh pred in po martinovem aktivnosti policije usmerjene predvsem v preverjanje psihofizičnega stanja voznikov, se bomo policisti ta in naslednji teden osredotočili na najpogostejše kršitve na slovenskih avtocestah. Poostrene nadzore na avtocestah (tudi na uvozih in izvozih z avtocest) bodo izvajale vse policijske uprave, in to z vsemi razpoložljivimi videonadzornimi in civilnimi vozili ter drugo tehnično opremo policije. Aktivno bo sodelovala tudi Specializirana enota za nadzor prometa.

S stacionarnimi radarji, ki so na avtocestnem križu 24 ur na dan, vsakodnevno ugotavljamo številne kršitve prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Poleg tega pa policisti ugotavljamo tudi druge zelo pogoste kršitve, kot so vožnja po levem prometnem pasu, nepravilno vključevanje in izključevanje, prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev in parkiranje, vožnja po odstavnem pasu, prehitevanje tovornih vozil, kjer je to omejeno.

Za zagotavljanje čim večje prometne varnosti na avtocestah bomo poostrene nadzore zato usmerili v merjenje hitrosti in preverjanje vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc. Poleg tega bomo nadzirali, ali vozniki upoštevajo cestnoprometne predpise glede menjavanja prometnega pasu, vožnje po prehitevalnem pasu, uporabe smerokazov, varnostne razdalje, prepovedi prehitevanja tovornih vozil, uporabe vinjet idr.


Vozite na zadostni varnostni razdalji (nasveti policistov)

Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna (nasveti policistov)


Do konca oktobra 2009 se je na avtocestah zgodilo 1.214 prometnih nesreč, kar je sicer za 4 % manj kot lani v enakem obdobju, vendar so bile posledice teh prometnih nesreč hujše. V njih je namreč umrlo 20 oseb (v enakem obdobju lani 6), 46 je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 44) in 607 lahko telesno poškodovanih (lani 487).


Prometne nesreče na slovenskih avtocestah - statistični podatki za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2009  


Policisti so od 1. januarja do 31. oktobra 2009 obravnavali naslednje kršitve 110. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (vožnja po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila):

  • vožnja po levem prometnem pasu - 627 (237) primerov, sankcija za to kršitev je 150 evrov
  • hoja pešcev po avtocesti - 495 (269) primerov, sankcija je 150 evrov
  • nepravilno vključevanje - 141 (97) primerov, sankcija je 200 evrov
  • nepravilno izključevanje - 137 (76) primerov, sankcija je 200 evrov
  • prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev in parkiranje - 867 (514) primerov, sankcija je 260 evrov
  • vožnja po odstavnem pasu - 1.234 (1.297) primerov, sankcija je 200 evrov
  • neuporaba odsevnega telovnika med zadrževanjem zunaj vozila - 766 (324) primerov, sankcija je 40 evrov
  • prehitevanje - voznik tovornega vozila prehiteva tam, kjer je to prepovedano - 956 (681) primerov, sankcija je 300 evrov

Obravnavane kršitve 36. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (prehitevanje):

  • prehitevanje po desni - 277 (125) primerov, sankcija je 200 evrov


Nevarna vožnja in druge najpogostejše kršitve v cestnem prometu - posnetki