Sorodne objave

 

Storilci premoženjskih kaznivih dejanj, med katera sodi tudi avtomobilska kriminaliteta, so drzni, organizirani in povezani s tujimi kriminalnimi združbami. Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se načini storitve kaznivih dejanj v Sloveniji približujejo značilnostim avtomobilske kriminalitete v zahodno evropskih državah. Več o tem smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

Policijska uprava Ljubljana in Generalna policijska uprava sta pripravili novinarsko konferenco na temo avtomobilske kriminalitete. Predstavnik Uprave kriminalistične policije Aleš Kegljevič je spregovoril o problematiki tatvin vozil, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Vinko Stojnšek pa o problematiki tatvin koles in vlomov v vozila. Praktično sta bila prikazana vlom v vozilo in tatvina kolesa, do česar najpogosteje pride zaradi pomanjkljivega samozaščitnega ravnanja. Predstavljeni so bili tudi načini preventivnega ukrepanja za odpravljanje teh okoliščin.

IMG 7909

Zvočni posnetek izjave Vinka Stojnška (mp3)  

IMG 7894

Zvočni posnetek izjave Aleša Kegljeviča (mp3)  

Tatvine motornih vozil so v porastu

V avtomobilsko kriminaliteto, poleg tatvin vozil (kaznivi dejanji tatvine in velike tatvine iz 204. in 205. člena Kazenskega zakonika) sodijo tudi druga kazniva dejanja. Tovrstna problematika zajema aktivnosti storilcev, od priprave orodij za odpiranje in zagon vozil, iskanja ustreznega vozila, same tatvine, prevoza, predelave, priprave prirejene dokumentacije do legalizacije ukradenega predelanega vozila.

Storilci so praviloma povezani v dobro organizirano mednarodno trgovino z ukradenimi vozili. Zaradi vedno dražjih vozil, ki ob končni prodaji oz. legalizaciji ukradenega vozila dosežejo normalno tržno vrednost legalnega vozila, storilci tudi vedno več zaslužijo. Po nekaterih ocenah je ilegalni zaslužek, ki izhaja iz mednarodne trgovine z ukradenimi vozili, že presegel ilegalno trgovino z orožjem in se na lestvici nezakonitih dejavnosti nahaja takoj za trgovino s prepovedanimi drogami.

Avtomobilska kriminaliteta pri nas ni tako obsežna, kot v nekaterih drugih državah EU. V Sloveniji letno obravnavamo med 950 in 1300 iskanih vozil, med katerimi so najpogosteje vozila, ki izvirajo iz tatvin, v manjši meri pa tudi vozila iz kaznivih dejanj ropov, roparskih tatvin, odvzemov in zatajitev. Najbolj iskane znamke so vozila Renault, Volkswagen, BMW, Audi in Opel.

Okoli 85 % teh vozil je vozil srednjega in višjega cenovnega razreda, ki običajno po tatvini ostanejo v Sloveniji, storilci pa jih razstavijo v dele in uporabijo za popravilo poškodovanih vozil. Tako pridobljene rezervne dele storilci prodajo vnaprej znanim kupcem, ki jim redno dobavljajo rezervne dele, del rezervnih delov pa prodajo preko oglasov doma in v tujini. Pri tem velja opozoriti, da vsi, ki kupujejo rabljene rezervne dele, katerih poreklo ni znano oz. izvirajo iz kaznivih dejanj tatvin motornih vozil, s tem posredno pripomorejo k številčnejšemu izvrševanju tatvin motornih vozil. V zadnjem letu smo še zaznali, da se določen del ukradenih vozil srednjega cenovnega razreda izvaža iz Slovenije, predvsem na območje Srbije, kjer se ta vozila prav tako razstavijo in uporabijo za rezervne dele.

Približno 15 % vozil iz kaznivih dejanj je vozil višjega in visokega cenovnega razreda. Največ teh vozil storilci po tatvini prepeljejo v tujino, predvsem v države na območju zahodnega Balkana in od tam naprej proti vzhodu. Slovenska ukradena vozila so bila tako odkrita v Tuniziji, na Arabskem polotoku in celo v Južni Koreji.

Trenutni trendi v EU in tudi v Sloveniji kažejo, da število tatvin vozil v zadnjih letih ponovno raste. Povečuje se tudi nastala premoženjska škoda, saj so vozila vedno dražja. Ukradena vozila visokega cenovnega razreda so pred ponovno legalizacijo predelana vedno bolj kakovostno, storilci pa jih prepeljejo izven Evrope. Zaradi navedenega je odkrivanje in vračanje ukradenih vozil vedno težje. Preiskovanje tatvin motornih vozil srednjega in višjega cenovnega razreda pa je oteženo predvsem zaradi dejstva, da je večina teh vozil razrezana v rezervne dele, ki se nato prodajajo na črnem trgu doma in v tujini. Poleg tega pa zaznavamo še trend tatvin starejših vozil (starih 10 let in več), ki jih storilci razstavijo in nato prodajo kot surovine.

Statistični podatki v letu 2013 in prvem polletju leta 2014 kažejo na porast tatvin motornih vozil v letu 2013 glede na 2012, prav tako beležimo manjši porast števila tatvin motornih vozil v prvem polletju leta 2014 (345) v primerjavi s prvim polletjem leta 2013 (318).

Najbolj učinkovit način za preprečevanje tatvin je vgradnja in uporaba mehanskih in elektronskih varnostnih naprav v vozilo, kot so ključavnica za menjalnik, skrito stikalo za prekinjanje vžiga motorja ali alarmna naprava s sireno in blokado motorja.

Preventivni nasveti glede vlomov v vozila in tatvinah in odvzemih motornih vozil si lahko preberete na spletnih straneh policije, namenjenih preventivi.


Tatvin koles je največ v večjih mestih

Pri tatvinah koles ne beležimo novih načinov in trendov, še zmeraj pa je največ teh primerov v večjih mestih. Storilci odtujujejo tako starejša kot nova kolesa, obravnavamo pa tudi tatvine dražjih koles, vrednih več tisoč evrov. Predvsem dražja kolesa storilci prepeljejo izven meja Slovenije, kjer jih prodajo na črnem trgu. Za tatvine koles nižjega cenovnega razreda pa je značilno, da storilci tatvino izvršijo priložnostno, ko izkoristijo nepazljivost lastnikov oz. njihovo slabo samozaščitno ravnanje.

Poudarjamo, da so ob prijavi tatvine kolesa zelo pomembni podatki številka okvirja kolesa, natančen opis kolesa in fotografija kolesa. Iskanje kolesa je lahko le na podlagi tovrstnih podatkov uspešno, pa tudi sam razpis iskanja kolesa se lahko opravi samo na podlagi številke okvirja kolesa.

Lastniki naj svoja kolesa vedno primerno zavarujejo, jih priklenejo s ključavnico, ki jo je treba speljati skozi prednje ali zadnje kolo in nato skozi okvir kolesa na "fiksiran" predmet (ograja, stojala za kolesa). Odsvetujemo, da ima lastnik kolo samo pod vizualnim nadzorom (npr. pred lokalom). Uporabljajo naj kakovostne ključavnice, ki imajo označeno odpornost na poškodbe z različnimi predmeti in orodji. Ključavnice slabših kakovosti (npr. pletilke, manjše debeline) ne predstavljajo nikakršne ovire za tatove koles, ki uporabljajo različno orodje (od navadnih ščipalk do hidravličnih klešč).


Število obravnavanih kaznivih dejanj tatvine in velike tatvine, pri katerih je bilo odtujeno kolo:

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Skupno število kaznivih dejanj 1.941 1.890 2.157 2.641 2.359 1.169

  *prvo polletje 2014


Ne puščajte predmetov na vidnih mestih v vozilu!

V preteklih letih smo obravnavali manj vlomov v osebna vozila, a ugotavljamo, da do teh kaznivih dejanj še vedno prihaja, največkrat v večjih mestih in v primerih, ko lastniki pustijo (vrednejše) predmete na vidnih mestih v vozilu ali pa parkirajo na neosvetljenih mestih.

Storilci običajno izberejo parkirana vozila na večjih parkirnih površinah, na osamljenih krajih, na neosvetljenih parkirnih prostorih v bližini šol, vrtcev in pokopališč. Kazniva dejanja se pojavljajo skoraj povsod in ob različnih delih dneva. Pomembna okoliščina, ki jo izkoriščajo storilci, je priložnost, ki jo vidijo v predmetu, ki je na vidnem mestu v vozilu. Najpogosteje odtujeni predmeti iz vozila so torbice, denarnice, navigacijske naprave, avtoradii, prenosni računalniki in mobilni telefoni.

Storilci za izvršitev kaznivega dejanja uporabljajo več načinov, od razbijanja stekla do nasilnega odklepanja ključavnice in uporabe tehničnih pripomočkov. Za izvršitev običajno potrebujejo le nekaj sekund. Materialna škoda, povzročena z vlomom, velikokrat presega vrednost odtujenega predmeta, saj se storilci ne ozirajo na znamko ali letnik vozila. Upoštevati pa je treba še posredno škodo, ki nastane npr. pri tatvini denarnice, saj je treba preklicati kartice in dokumente ter nabaviti nove.

Poudarjamo, da na vidnem mestu v vozilu ne puščate ničesar, kar bi lahko vzpodbudilo zanimanje storilcev. Predmeti naj ne bodo na vidnem mestu niti za kratek čas, npr. v času parkiranja vozila pred vrtcem, ko spremimo otroka. Uporabniki vozila naj predmete med svojo (tudi krajše) odsotnostjo pospravijo v prtljažni prostor. Priporočamo, da lastniki vozil pri zaklepanju z daljincem, kljub vsem znakom, da naj bi bilo vozilo zaklenjeno (npr. utripalke, akustičen zvok itd.), še fizično preverijo, da je vozilo res zaklenjeno. V preteklosti smo obravnavali osebe, ki so uporabljale "motilce", ki preprečijo zaklepanje vozila kljub temu, da je vozilo dalo znak, da je bilo zaklepanje opravljeno.

Število obravnavanih kaznivih dejanj velike tatvine, pri katerih je bilo vlomljeno v avtomobil:

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Skupna število kaznivih dejanj 2.485 1.950 2.005 2.006 1.679 562

 *prvo polletje 2014


Preventivne nasvete za varovanje koles najdete tudi na spletni strani policije.