Vlada Republike Slovenije je s 23. januarjem 2015 na položaj generalnega direktorja policije imenovala Marjana Fanka, in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Marjan Fank, rojen leta 1966, je zaključil magistrski študijski program 2. stopnje na Fakulteti za varnostne vede in pridobil naziv magister varstvoslovja. V Policiji je zaposlen od leta 1984, kjer je opravljal naloge na vseh ravneh policijskega dela (miličnik, pomočnik vodje in vodja varnostnega okoliša, pomočnik komandirja policijske postaje na Policijski upravi Ljubljana, kriminalist, vodja skupine, vodja oddelka Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor). Leta 2010 je bil imenovan za pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, leta 2013 pa je postal direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.