Sorodne objave

 

Kmalu bodo ceste polne razigranih otrok, ki se vračajo v šolske klopi, nekateri pa vanje sedajo prvič. Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna in brezskrbna, moramo v prvi vrsti poskrbeti odrasli: starši, vozniki in pristojne službe. Ta teden zato policisti začenjamo aktivnosti za varno pot v šolo, ki bodo potekale od 24. avgusta do 11. septembra.

IMG 4901

Varna pot v šolo in domov


Zvočni posnetek izjave Majaža Leskovarja,  (mp3)  
predstavnika Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi


Aktivnosti policije za varnejšo pot v šolo so razdeljene na aktivnosti pred začetkom šolskega leta, aktivnosti ob začetku šolskega leta in aktivnosti med šolskim letom.

 • Pred začetkom šolskega leta policisti pregledajo cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestijo vzdrževalce cest. Policisti vodstva šol opozarjajo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravijo načrte varnih poti v šolo in predlagajo morebitne spremembe prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti najmlajših udeležencev, šolam predstavijo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (npr. z avtomoto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Policisti pridobijo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.
 • V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh izvajajo poostren nadzor prometa (kontrola hitrosti in umirjanje prometa), še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjajo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev 1. in 2. razreda z rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljajo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavajo o prometni vzgoji in jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujejo in jih učijo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjajo na potencialne nevarnosti.
 • Tudi sicer policisti med šolskim letom preverjajo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontrola dokumentov). Precej pozornosti posvetijo tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

fotoSuzanaRaus

Načrt aktivnosti (Javna agencija RS za varnost prometa) 


Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Policisti zato svetujemo:

Starši!

 • Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok!
 • Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
 • Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih.
 • Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom! Zato tudi sami spoštujte prometna pravila in se vedno pripnite!


Vozniki!

 • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
 • Temu prilagodite tudi način svoje vožnje.
 • Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih itd.)


Več nasvetov za varnejšo udeležbo otrok v prometu:

 • Starši naj otroke že zgodaj seznanijo s situacijami v prometu in jih naučijo varnega prečkanja ceste, pomena barv na semaforju, pravilne hoje po pločniku ali ob robu ceste, če pločnika ni. Otrok mora vedeti tudi, da najkrajša pot ni vedno najvarnejša, zato naj izbira označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oz. podhode. Znanje otrok je priporočljivo večkrat preveriti, ga obnavljati in nadgrajevati.
 • Mlajši otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov tudi spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce, vendar morajo starši to dovoliti. Sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši oz. skrbniki.
 • Otroci v prvem in drugem razredu osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje okoli vratu nositi tudi rumeno rutico.
 • Pri prevozu morajo biti otroci zavarovani z varnostnimi pasovi oziroma v ustreznih sedežih. Otroci naj v avto in iz avta vstopajo oz. izstopajo na pločnik, če je to le mogoče. Mlajšega otroka naj starši iz vozila vzamejo sami.
 • Otrok lahko kolo samostojno vozi šele, ko je star 8 let in ima kolesarsko izkaznico; brez kolesarskega izpita pa lahko otroci med 6. in 14. letom vozijo kolo samo v spremstvu polnoletne osebe. Voziti morajo po kolesarski stezi, če je ni, pa čim bližje desnemu robu ceste. Otroci morajo spoštovati cestnoprometne predpise in kolesariti varno (tako, da ne spuščajo rok s krmila, ne vozijo po zadnjem kolesu, ne vijugajo po poti, ne telefonirajo in ne poslušajo glasbe med kolesarjenjem itd.). Biti morajo ustrezno opremljeni in do 14. leta nositi zaščitno čelado.
 • Uporaba rolerjev, skirojev, rolke ipd. je pogojno dovoljena na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa. Pogojno zato, ker z njihovo uporabo ne smemo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev, način in hitrost gibanja pa morata biti prilagojena razmeram v prometu (njihova hitrost ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci). Otroci naj takšna sredstva uporabljajo previdno, pri tem pa naj nosijo vsaj osnovno zaščitno opremo (npr. čelado, ščitnike ipd.).

varna pot v soloPlakat Varno v šolo  

pobarvankaPobarvanka Varno na poti v šolo in domov