Sorodne objave

 

Slovenska policija je od 29. oktobra 2015 uradno povezana v Interpolovo Mednarodno zbirko gradiv s spolnimi zlorabami otrok, posledično pa tudi v globalno povezavo kriminalističnih policij, ki so že priključene vanjo in izvajajo identifikacije otrok. Namen takšnih zbirk in povezanosti policij je čim bolje zaščititi otroke pred novimi zlorabami in izpostavljenostjo zaradi preiskav ter čim bolj učinkovito odkrivati in preiskovati storilce teh dejanj.

IMG 0134

Med 26. in 29. oktobrom je zato v Ljubljani potekalo usposabljanje, ki so ga vodili strokovnjaki Interpola, udeležilo pa se ga je šest kriminalistov. Usposabljanje je bilo namenjeno pripravi slovenskih kriminalistov za delo z mednarodno bazo.

Predstavitve so se na podlagi vabila Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS, Varuha človekovih pravic RS, Direktorata za informacijsko družbo MIZŠ, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, Fakultete za varnostne vede, okrožnih državnih tožilstev iz Celja, Ljubljane, Maribora in Kranja, Okrožnega sodišča v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, Inštituta Jožef Štefan, Centra za varnejši internet - Spletno oko ter predstavniki Policije.


Namen mednarodne zbirke posnetkov spolnega izkoriščanja otrok je zaščititi otroke

Razvoju, širjenju, dostopnosti interneta in posledično njegovemu izkoriščanju za izvrševanje kaznivih dejanj so se pri preiskovanju kriminalitete morale prilagoditi tudi policije. Žrtve vseh vrst kaznivih dejanj spolnega izkoriščanja so tudi otroci. Storilci s pomočjo interneta z lahkoto razširjajo gradivo spolnih zlorab otrok, prav tako pa z lahkoto vzpostavijo neposredni kontakt z otroki. Zaradi globalizacije interneta kot medija in tudi zato, ker klasične metode preiskovanja niso bile več učinkovite, je bilo za zaščito otrok, žrtev tovrstnih kaznivih dejanj, nujno vzpostaviti enotno zbirko podatkov, ki poleg komunikacijskih in obdelovalnih orodij vsebuje tako slikovno kot videogradivo s posnetki zlorabljenih otrok, zaseženo med kriminalističnimi preiskavami. Tako je Interpol vzpostavil Mednarodno zbirko posnetkov spolnega izkoriščanja otrok (ang. International child sexual exploitation image database (ICSE DB)).

Namen zbirke podatkov je predvsem identificiranje otrok, žrtev spolnega nasilja, na podlagi analiz slikovnega in video materiala. Z identifikacijo pomagamo žrtvi oz. jo rešimo, hkrati pa identificiramo osumljenca/-ce. S takšnim pristopom ravnamo proaktivno in preprečimo nadaljnjo spolno zlorabo otroka. Dodaten razlog za vzpostavitev takšne zbirke je tudi v iskanju najboljših metod dela z žrtvami zlorab, cilj takšnih metod pa je, da žrtev čim manjkrat izpoveduje svojo tragično izkušnjo o zlorabi. Identifikacija žrtve, njena zaščita in pregon storilca namreč omogočijo preiskovalcem, da se v prihodnosti izognejo ponovnemu iskanju (identifikaciji) iste žrtve na podlagi novih posnetkov (preiskava se ne podvoji nikjer po svetu, ker lahko z ICSE DB preverimo, ali je bila žrtev že najdena), s čimer se prepreči ponovno izpovedovanje žrtve (preventiva pred njeno re-viktimizacijo). Z ICSE DB so plemeniti cilji doseženi.

Za mednarodno zbirko gradiv o spolnih zlorabah otrok skrbi in jo vodi Generalni sekretariat Interpola v Lyonu, v okviru predstavljene enote za boj proti kriminaliteti nad otroki. Več o tem.


Napačna terminologija minimizira problematiko spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja otrok

Pogosto je slišati, da se posnetkom, na katerih so posiljeni in še kako drugače spolno zlorabljeni otroci, nepravilno reče "otroška pornografija". Takšno besedoslovje uporabljajo storilci spolnih zlorab otrok in pedofili, zato je povsem neprimerno, da bi ga uporabljali strokovnjaki v policiji, pravosodnih organih, v akademskih vodah, mediji, nevladne organizacije in drugi, ki delujejo na področju varstva, vzgoje in zaščite otrok. Res je, da je sporno besedno zvezo moč najti v različnih mednarodnih pogodbah in evropski zakonodaji, a je problem v tem, da je prišlo do determinologizacije termina, zato ta slabo ali pa sploh ne odraža več resnosti spolnega izkoriščanja otrok, z neprimerno rabo termina pa se tudi minimizira problematika teh dejanj. Zato ne bo odveč, da spodbudimo k tehtnemu premisleku o njegovi rabi. Predlagamo uporabo terminov: posnetki spolnega izkoriščanja otrok ali posnetki spolnih zlorab otrok.

  • Ko govorimo o posnetkih spolnih zlorab otrok, govorimo o načrtnem izdelovanju in razpošiljanju slikovnega ali video materiala, na katerih so prikazani otroci.
  • Pri posnetkih spolnega izkoriščanja otrok pa gre za širši pojem, saj ta vključuje tudi druge dogodke, denimo, ko otroci ali najstniki sami naredijo fotografije, na katerih so npr. vidni intimni deli telesa, nato pa fotografije "pobegnejo" v javnost in se pojavljajo na različnih spletnih straneh itd.


Več o Interpolu

Še pred usposabljanjem so tuji strokovnjaki predstavili delovanje in organizacijsko strukturo mednarodne organizacije Interpol, ki je nedavno praznovala 100. obletnico obstoja. Predstavili so tudi vrsto projektov in iniciativ, ki se posebej nanašajo na zaščito otrok po vsem svetu.

Interpolov Oddelek za boj proti kriminaliteti nad otroki (ang. Crimes against children unit, CACU) se nahaja na sedežu generalnega sekretariata Interpola v Lyonu. V njem deluje skupina specialistov, ki se vsebinsko ukvarjajo s štirimi področji dela, ki morajo imeti mednarodni element: (1) resna nasilna kazniva dejanja nad otroki, (2) storilci spolnih zlorab otrok, (3) identifikacija žrtev (otroci) ter (4) z internetom povezana kriminaliteta nad otroki. Oddelek je bil ustanovljen leta 1992, vsako leto pa v novembru potekajo tradicionalna operativna in strateška srečanja strokovnjakov z vsega sveta z različnih področij dela (kriminalistični strokovnjaki, akademija, nevladne organizacije, internetna industrija), a vsi s skupnim ciljem: odkriti, zaščititi in obvarovati otroke. Več o delu oddelka.

Mednarodna organizacija kriminalistične policije - Interpol združuje nacionalne policije držav članic in ima sedež v Lyonu v Franciji. Ideja o ustanovitvi Interpola se je leta 1914 porodila na prvem mednarodnem kongresu kriminalističnih policij v Monaku, kjer so sodelovali predstavniki policij in pravosodnih organov iz 24 držav. Skupaj so iskali rešitve o prihodnjem skupnem sodelovanju pri preiskovanju in pregonu kriminala, vključno z izvedbami aretacij in izročitve storilcev kaznivih dejanj po uradnih poteh, iskanjem najboljših skupnih praks in tehnik delovanja, navsezadnje pa so osvojili tudi skupno idejo o centralizaciji (nekaterih) kriminalističnih evidenc. Ustanovljen je bil leta 1923, ko so se vodje nacionalnih policijskih organizacij iz 19 držav na skupnem sestanku na Dunaju dogovorile o načinu izboljšanega boja proti naraščajoči kriminaliteti z mednarodnimi dimenzijami. Interpol danes šteje 190 držav članic.

zloraba splet

Ne postanite tarča spletnega izsiljevanja z golimi posnetki ali fotografijami!

Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu - policija svetuje

Spolno nasilje (brošura) 

EU sklad