Sorodne objave

 

Tudi letos se slovenska policija pridružuje obeleževanju mednarodnega dneva pogrešanih otrok, ki bo 25. maja. Ob tej priložnosti je Amber Alert Europe v sodelovanju s policijami posameznih držav, tudi slovensko policijo, pripravil video Ostani varen s Simonom, s poučnimi nasveti za starše in otroke. Video na razumljiv in preprost način informira, kako je treba ravnati, da se prepreči izginotje ali pogrešanje otroka. Skupaj lahko poskrbimo, da bodo otroci ostali varni in se varne tudi počutili.

vprasaj starse

Ostani varen s Simonom (video)

Slovenija je varna država

Slovenija ima v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo nizek delež pogrešanih oseb na število prebivalcev. Letno je v Sloveniji prijavljeno okoli 500 pogrešanih oseb, od teh je delež otrok izjemno majhen, pa še te v več kot 90 odstotkih najdemo žive in zdrave že v prvih štirih urah.

V Sloveniji se izjemno redko srečujemo z obravnavami rizičnih pogrešanj ali celo ugrabitev otrok. V zadnjih dvajsetih letih smo obravnavali le eno klasično ugrabitev otroka, ki je bil na podlagi obsežne kriminalistične preiskave najden v 24 urah ter živ in zdrav vrnjen staršem. Ne glede na različne objave v medijih in na družbenih omrežjih ter govorice, ki krožijo med ljudmi, do sedaj še nismo obravnavali ugrabitve otroka z "belim kombiniranim vozilom", pa tudi ne s kakšnim drugim vozilom. Slovenija še vedno velja za precej varno državo.

Vseeno situacije, ko je otrok pogrešan in starši ali drugi sorodniki ne vedo, kje je in kaj se z nim dogaja, predstavljajo za vse udeležene velik šok in stres. Zato je dobro, da vedo, kako odreagirati, prav pa je, da se znajo tudi otroci samozaščitno obnašati in da vedo, kaj je treba storiti, če jih neznana oseba vabi k sebi ali s sabo. Zelo pomembno je, da so otroci poučeni, kako oziroma na kakšen način je treba komunicirati z neznanci, če jih ti ogovorijo, in da jim v pogovoru ne izdajajo svojih osebnih podatkov ali drugih okoliščin, kot na primer, kam hodijo v šolo, kje so doma, kam so namenjeni in podobno.

povej kam gres

V Sloveniji so pogrešani otroci večinoma najdeni hitro, živi in zdravi

Na srečo večino pogrešanih otrok najdemo živih in zdravih, 90 % celo v prvih štirih urah.

Pogoste velja, da mlajši kot je otrok, bližje kraju pogrešanja je najden, in tako ga je treba tudi iskati. Zato je treba, ko je otrok pogrešan, najprej pregledati dom, tudi skrite prostore (omare, podstrešje), pri sosedih in še okolico. Pregled doma je treba večkrat ponoviti, če se otrok slučajno vrne in se v strahu pred dogajanjem skrije. Čim prej je treba preveriti lokacije v okolici kraja izginotja, ki bi lahko bile za otroka nevarne (npr. ribniki, jarki, kanali, gradbišča itd.). Pri tem je treba zanemariti prepričanje, da se otroci tam ne nahajajo, ker so bili predhodno opozorjeni na nevarnost.

Otroci, osnovnošolci pogosto odidejo na mesta, ki so jim poznana, zato je pomembno, da tudi starši oz. skrbniki ta mesta poznajo. Otrok se bo skril tam, kje se počuti varnega, npr. pod stopnišča ali v stavbe, kjer obiskuje prostočasne dejavnosti, ali na lokacije, kjer se druži s svojimi sovrstniki. Mladostniki se bodo prej zaupali svojim sorojencem in vrstnikom kot odraslim osebam. Pomembno je, da preverimo tudi družabna omrežja, ki jih mladostnik uporablja.

Starši naj otroke ne strašijo pred nevarnim situacijam (vode, cesta itd.), saj to v otrocih sproži dodatno zanimanje in radovednost. Raje naj se z njimi pogovorijo in jih naučijo pravilnega ravnanja, kako se odzvati na nevarnosti.

Otroci so pogosto prepričani, da bodo zaradi dejanja, ki je v starših sprožilo strah ali jezo, kaznovani. Izginotje otroka je za starše ali skrbnike izjemen stres, vendar pa ne smejo dovoliti, da ta prevzame nadzor nad njihovim ravnanjem. Pomembno je, da ko otroka najdejo živega in zdravega, naj ga starši ne kaznujejo, temveč objamejo, stisnejo k sebi in mu povedo, da so veseli, da je z njim vse v redu.

drugi starsi

Starši in skrbniki, naučite otroke pravilnega ravnanja

Ne glede na dejstvo, da so rizična pogrešanja otrok v Sloveniji izjemno redka, se v slovenski policiji aktivno posvečamo opozarjanju in preventivnemu delu tudi na tem podorčju. Staršem oz. skrbnikom zato svetujemo, naj otroke naučijo preventivnega obnašanja. Otroke naučite:

 • naj bodo previdni pri stiku z vsemi neznanci, ni dovolj, da jih opozarjamo le na "neznance z belimi kombiji"
 • naj ne odidejo od doma, ne da bi to povedali staršem, in naj jih vprašajo za dovoljenje
 • naj točno povedo, kam gredo in s kom
 • naj kljub obljubam (o nagradah ipd.) in privlačnim vabilom neznancev ne gredo z drugo osebo, če niso tako dogovorjeni s starši
 • naj, če se izgubijo, ostanejo mirni in poiščejo pomoč pri drugih starših, ki so v bližini
 • naj si zapomnijo svoj naslov, ime in priimek staršev oz. skrbnikov ter njuni telefonski številki
 • naj tudi takrat, ko komunicirajo preko spleta, to počnejo le z znanimi osebami

nekaj ni v redu

Kaj storiti ob pogrešanju otroka?

 • Ostanite mirni.
 • Začnite iskati tam, kjer je bil otrok nazadnje opažen.
 • Majhni otroci se pogosto skrijejo in zaspijo ali pa se ne oglasijo na klice staršev, zato je treba večkrat pregledati že pregledane prostore, na primer otrokovo sobo, saj se je ta vmes morda že vrnil domov in se tam skril v strahu, da bo zaradi svojega dejanja kaznovan.
 • Preverite vsa nevarna mesta v bližini lokacije, kjer se je otrok nazadnje nahajal.
 • Povprašajte ostale člane družine, prijatelje in sosede, morda so ga kje opazili.
 • Če otroka še vedno ni, takoj pokličite policijo na številko 113!

ne pojdi

Ne čakajte! Pogrešanje osebe, še posebej otroka, je treba prijaviti takoj

Na policiji poudarjamo, da je treba prijavo pogrešane osebe, še posebej pogrešanega otroka ali mladostnika, podati kar se da hitro oz. nemudoma, ko opazimo, da je nepojasnjeno odsoten iz svojega ustaljenega okolja. Nikakor ne drži podatek, da mora za podajo prijave miniti 24 ali celo 48 ur od pogrešanja, kar je zaznati kot neko splošno prepričanje v slovenski javnosti. Slovenska policija prijavo pogrešane osebe sprejme takoj in nemudoma začne izvajati različne aktivnosti za njeno izsleditev. Na nujnost prijave pogrešanja in tudi nujnost ukrepanja policije kažejo predvsem okoliščine, v katerih je oseba pogrešana. Policisti vedno svetujemo, da se pogrešanje osebe prijavi čim prej, še posebej ko gre za otroka.

Katere podatke potrebujem ob prijavi pogrešanja?

 • otrokovo najnovejšo fotografijo
 • osebni opis otroka s čim bolj natančnim opisom oblačil, ki jih nosi, in stvari, ki jih je imel s seboj
 • seznam njegovih prijateljev, sorodnikov in znancev
 • informacijo, kateri so tisti kraji, ki jih je otrok najbolj pogosto obiskoval ali želel obiskati

Sodelovanje slovenske policije in Amber Alert Europe

Slovenska policija je septembra 2017 podpisla memorandum o sodelovanju z nevladno organizacijo Amber Alert Europe - evropsko mrežo za opozarjanje na izginule otroke. Kmalu po tem je bil dosežen tudi eden izmed najpomembnejših ciljev organizacije Amber Alert Europe, da se oblikuje mreže evropskih policijskih strokovnjakov za področje vseh pogrešanih oseb, ne le pogrešanih oziroma izginulih otrok.

Tudi slovenska policija ima v mreži strokovnjakov, imenovani Police Expert Network, svojega predstavnika. Cilj mreže je izboljšati delo na področju pogrešanih oseb in čim hitreje najti čim več pogrešanih oseb. Za dosego tega cilja si policijski strokovnjaki iz različnih evropskih držav (trenutno je v mreži preko 50 strokovnjakov iz 19 držav) izmenjujejo izkušnje in dobre prakse, opravljajo primerjavo in poenotenje pravnih predpisov med posameznimi državami na področju pogrešanih oseb ter skrbijo za dobro sodelovanje med državami, predvsem in tudi z udeleževanjem na skupnih izobraževanjih.

Že v lanskem letu je slovenska policija v sodelovanju z Amber Alert Europe predstavila video za starše z naslovom Kaj je treba narediti ob pogrešanju otroka? in pobarvanko za otroke, v katerih se opozarja in informira, kako se pravilno odzvati ob pogrešanju otroka in kateri so tisti prvi ukrepi, ki jih morajo opraviti že starši, kljub izjemno stresni situaciji.

amber logoPovezane vsebine

Ostani varen s Simonom - video (2019)

Kaj je treba narediti ob pogrešanju otroka? - video (2018)

25. maja obeležujemo mednarodni dan pogrešanih otrok - sporočilo za javnost (25. 5. 2018)

Amber Alert Europe