Sorodne objave

 

Danes, 25. maja 2018, tudi slovenski policisti obeležujemo mednarodni dan pogrešanih otrok. Letno v Sloveniji prejmemo okoli 500 prijav pogrešanih oseb, od teh je sicer izjemno majhen delež otrok, še te pa v več kot 90 odstotkih najdemo žive in zdrave že v prvih štirih urah. Vseeno takšne situacije za starše predstavljajo velik stres, zato je dobro vedeti, kaj storiti, ko je otrok pogrešan. Ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok je Amber Alert Europe v sodelovanju s člani mreže policijskih strokovnjakov pripravil pobarvanko za otroke in video za starše

video slikaOgled videa  

Kaj storiti ob pogrešanju otroka?

  •  Ostani miren
  • Začni iskati tam, kjer je bil otrok nazadnje opažen
  • Majhni otroci se pogosto skrijejo in zaspijo ali pa se ne oglasijo na klice staršev, zato je treba večkrat pregledati že pregledane prostore, na primer otrokovo sobo, saj se je ta vmes morda že vrnil domov in se tam skril v strahu, da bo zaradi svojega dejanja kaznovan
  • Preveri vsa nevarna mesta v bližini lokacije, kjer se je otrok nazadnje nahajal
  • Povprašaj ostale člane družine, prijatelje in sosede, morda so ga kje opazili
  • Če otroka še vedno ni, takoj pokliči policijo na številko 113!

Mednarodni dan pogrešanih otrok spodbudilo tragično izginotje šestletnega dečka

25. maj je mednarodni dan pogrešanih otrok, obeležen po tragični zgodbi Ethana Patza, šestletnega dečka iz New Yorka, ki je tega dne leta 1979 izginil na poti v šolo, še preden je prispel do šolskega avtobusa. Njegovo izginotje je bilo nerešljiva uganka vse do leta 2012, ko je storilec priznal dejanje. Ethana je s sokom zvabil v svojo trgovino, ki se je nahajala na Ethanovi šolski poti, ga umoril in skril njegovo truplo. Storilec je bil kljub dejstvu, da truplo dečka nikoli ni bilo najdeno, za umor otroka obravnavan in obsojen.

V Sloveniji letno okoli 500 prijav pogrešanih oseb, od tega le majhen delež otrok

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo približno 500 prijav pogrešanj oseb letno, od tega je le okoli 5 % pogrešanih otrok do 14 leta starosti. Skupni delež pogrešanih otrok in mladoletnikov glede na vse pogrešane osebe znaša v zadnjih desetih letih med 20 in 30 %, kar je bistveno manj kot v nekaterih drugih državah. Na Nizozemskem in v Veliki Britaniji je denimo od vseh pogrešanih oseb skoraj dve tretjini otrok oz. mladoletnikov.

V Sloveniji večina pogrešanih najdenih v enem dnevu, več kot 90 % otrok v prvih štirih urah

Policija prijave pogrešanj oseb največkrat prejme v zelo kratkem času od pogrešanja. Večina prijav pogrešanj oseb je podana v enem dnevu in v tem času so pogrešane osebe večinoma tudi najdene. Ugotavljamo, da je več kot polovica pogrešanih oseb najdena v približno dveh urah in pol po prijavi, v prvih desetih urah je najdenih več kot 70 % pogrešanih, v enem dnevu pa več kot 80 % pogrešanih oseb.

Še posebej hiter odziv je značilen, ko gre za pogrešane otrok, saj je njihovo pogrešanje v več kot polovici primerov prijavljeno že v eni uri, skoraj 90 % pogrešanj otrok je prijavljeno v 8 urah po izginotju. Več kot 90 % pogrešanih otrok do 14 leta starosti se najde živih in zdravih, in sicer že v prvih štirih urah od prijave.

Pogrešanje osebe, še posebej otroka, je treba prijaviti takoj

Prijavo pogrešane osebe, še posebej, ko gre za pogrešanega otroka ali mladostnika, je treba podati kar se da hitro oz. nemudoma, ko opazimo, da je nepojasnjeno odsoten iz svojega ustaljenega okolja. Nikakor ne drži podatek, ki se pogosto pojavlja v tujih filmih, posledično pa vpliva na prepričanje tudi v slovenski javnosti, da mora miniti 24 ali celo 48 ur od pogrešanja. Slovenska policija prijavo pogrešane osebe sprejme takoj in nemudoma začne izvajati aktivnosti za njeno izsleditev (razgovori s svojci, prijatelji, znanci, zbiranje informacij, tudi iskalne akcije itd.). Predvsem okoliščine, v katerih je oseba pogrešana, kažejo na nujnost prijave pogrešanja in tudi nujnost ukrepanja policije. Policisti svetujemo, da se pogrešanje osebe prijavi čim prej, še posebej ko gre za otroka.

Katere podatke potrebujem ob prijavi pogrešanja?

  • otrokovo najnovejšo fotografijo
  • osebni opis otroka s čim bolj natančnim opisom oblačil, ki jih nosi, in stvari, ki jih je imel s seboj
  • seznam njegovih prijateljev, sorodnikov in znancev
  • informacijo, kateri so tisti kraji, ki jih je otrok najbolj pogosto obiskoval ali želel obiskati

pobarvanka slika

Pobarvanka za otroke  


Približno tretjina pogrešanih oseb se vrne samih, tretjino najdejo policisti, tretjino pa svojci ali prijatelji

Tuje raziskave potrjujejo tudi podatke slovenske policije, da se samih domov vrne le približno tretjina pogrešanih oz. nekaj manj kot 30 %. V približno 30 % pogrešane osebe s svojimi aktivnostmi izsledimo policisti, 30 % pa jih najdejo prijatelji, znanci, svojci ali starši pogrešanega. Žal ostane še slabih 10 % primerov, ko pogrešane osebe najdemo mrtve, bodisi so storile samomor, bodisi je prišlo do nezgode, morebiti pa so se poškodovale in so v bolnišnici ali v drugih zdravstvenih ustanovah.

V Sloveniji pogrešani otroci večinoma najdeni hitro, živi in zdravi

Na srečo večino pogrešanih otrok najdemo živih in zdravih, 90 % celo v prvih štirih urah.

Pogoste velja, da mlajši kot je otrok, bližje kraju pogrešanja je najden, in tako ga je treba tudi iskati. Zato je treba, ko je otrok pogrešan, najprej pregledati dom, tudi skrite prostore (omare, podstrešje), pri sosedih in še okolico. Pregled doma je treba večkrat ponoviti, če se otrok slučajno vrne in se v strahu pred dogajanjem skrije. Čim prej je treba preveriti lokacije v okolici kraja izginotja, ki bi lahko bile za otroka nevarne (npr. ribniki, jarki, kanali, gradbišča itd.). Pri tem je treba zanemariti prepričanje, da se otroci tam ne nahajajo, ker so bili predhodno opozorjeni na nevarnost.

Otroci, osnovnošolci pogosto odidejo na mesta, ki so jim poznana, zato je pomembno, da tudi starši oz. skrbniki ta mesta poznajo. Otrok se bo skril tam, kje se počuti varnega, npr. pod stopnišča ali v stavbe, kjer obiskuje prostočasne dejavnosti, ali na lokacije, kjer se druži s svojimi sovrstniki. Mladostniki se bodo prej zaupali svojim sorojencem in vrstnikom kot odraslim osebam. Pomembno je, da preverimo tudi družabna omrežja, ki jih mladostnik uporablja.

Otroke naj starši ne strašijo pred nevarnim situacijam (vode, cesta itd.), saj to v otrocih sproži dodatno zanimanje in radovednost. Raje naj se z njimi pogovorijo in jih naučijo pravilnega ravnanja, kako se odzvati na nevarnosti.

Otroci so pogsto prepričani, da bodo zaradi dejanja, ki je v starših sprožilo strah ali jezo, kaznovani. Izginotje otroka je za starše ali skrbnike izjemen stres, vendar pa ne smejo dovoliti, da ta prevzame nadzor nad njihovim ravnanjem. Ko otroka najdejo živega in zdravega, naj ga ne kaznujejo, temveč objamejo, stisnejo k sebi in mu povedo, da so veseli, da je z njim vse v redu. 

Vzroki za izginotje otrok ali mladostnikov zelo različni

Vzroki za izginotje otrok ali mladostnikov so zelo različni, kot so si različni tudi otroci ali mladostniki sami. Lahko gre za druženje s sovrstniki, zaradi katerega pozabijo na čas in prostor, z izginotjem lahko izražajo tudi uporništvo. Morda se ustrašijo neuspeha v šoli in se zato bojijo soočenja s starši, zgodi pa se tudi, da zaradi »srčnih zadev«, zaljubljenosti »pobegnejo« od doma. Velikokrat odidejo od doma tudi zaradi nerazumevanja ali nesprejetosti v svoji domači okolici ali med sovrstniki. Nekatere izkušnje kažejo, da starejši mladoletniki pobegnejo od doma tudi zaradi večje potrebe po svobodi, želji po dogodivščinah in se odpravijo denimo na morje ali v kakšna turistična središča.

Policisti se na prijavo pogrešanega otroka odzovejo takoj

Policisti takoj po prejeti prijavi pogrešanja otroka začnejo izvajati številne aktivnosti, od prvih pogovorov s prijaviteljem, do poizvedb pri svojcih, znancih, prijateljih ter drugih osebah, ki bi lahko dale koristne podatke. Sočasno preverjajo in analizirajo vsa zbrana obvestila in informacije ter na podlagi ugotovitev izvajajo nove poizvedbe. Poleg navedenega vse prijave pogrešanih oseb, torej tudi otrok, nemudoma vnesejo v različne policijske evidence in v druge sisteme medsebojnega policijskega informiranja, kar pomeni, da so o pogrešanem otroku v najkrajšem možnem času obveščene tudi druge države, zlasti bližnje oziroma sosednje države.

Na področju pogrešanih otrok okrepljeno mednarodno sodelovanje

Kljub dejstvu, da se v Sloveniji izjemno redko srečujemo z obravnavami rizičnih pogrešanj ali celo ugrabitev otrok, je slovenska policija septembra 2017 podpisala memorandum o sodelovanju z nevladno organizacijo Amber Alert Europe, ki predstavlja evropsko mrežo za opozarjanje na izginule otroke in evropsko policijsko mrežo na področju pogrešanja otrok. Cilje organizacije Amber Alert Europe sta podprla tako Evropska komisija kot Evropski parlament s sprejetim memorandumom (memorandum Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji - priporočila o učinkovitem vseevropskem pristopu o čezmejnem problemu ogroženih pogrešanih in ugrabljenih otrok).

Pomemben cilj organizacije Amber Alert Europe je tudi oblikovanje mreže policijskih strokovnjakov, ki bi delovali na celotnem področju pogrešanih oseb, ne samo pogrešanih oziroma izginulih otrok. Član policijske strokovne mreže, t. i. Police Expert Network, je od lani tudi predstavnik slovenske kriminalistične policije. Namen oblikovanja mreže policijskih strokovnjakov je predvsem izmenjati izkušnje in dobre prakse, primerjati in poenotiti pravne predpise med posameznimi državami na področju pogrešanih oseb, izboljšati sodelovanje med državami, izmenjati izsledke raziskav in se udeleževati skupnih izobraževanja strokovnjakov iz posameznih držav. Vse z enim ciljem - izboljšati svoje delo na tem področju ter uspešno in čim hitreje najti čim več pogrešanih oseb.

Ali veste, kaj morate storiti ob pogrešanju otroka?

Ob obeleževanju letošnjega mednarodnega dneva pogrešanih otrok je Amber Alert Europe v sodelovanju s člani mreže policijskih strokovnjakov pripravil pobarvanko za otroke  in video za starše.

Pobarvanka je namenjena predvsem otrokom, starim od 6 do 10 let.  Prikazuje pot otroka v šolo in nazaj ter otroka na prijazen in njemu prilagojen način opozarja na morebitne pasti ter ga uči pravilnega odzivanja. Tako se otroci naučijo, kaj morajo storiti v različnih primerih, ko bi lahko bili izpostavljeni nevarnostim oziroma primerom, ko bi se izgubili ali bi sem jim lahko pripetila kakšna nesreča, kot tudi situacijam, v katerih bi lahko prišlo do ugrabitve.

Video pa je namenjen vsem staršem oz. skrbnikom otrok, saj jih na razumljiv in jedrnat način informira, kako se pravilno odzvati ob pogrešanju otroka in kateri so prvi ukrepi, ki jim morajo slediti v takšni, sicer za vsakega starša izjemno stresni situaciji.


Pogrešane osebe - informacije o postopku prijave in nasveti policije