Sorodne objave

 

Vodja policijskega okoliša Policijske postaje Laško Bojan Šipek se je 13. decembra odzval povabilu vodje doma Janje Podkoritnik in pripravil predavanje v Domu starejših občanov Laško. Predavanje je potekalo pod sloganom Želimo, da živite varno.

Starejšim občanom je tako na zanimiv in njim prijazen način predstavil policijsko delo in jim podal nekaj osnovnih napotkov, kako lahko sami poskrbijo za lastno varnost. Pogovor je tekel o njihovi varni udeležbi v prometu in previdnosti pri prečkanju ceste.

pp lasko

 Bojan Šipek je starejšim občanom predstavil nekatere preproste, a učinkovite samozaščitne ukrepe.


Odziv stanovalcev doma je bil zelo dober. Policistu, ki je jim je podaril zloženke s preventivnimi nasveti za večjo varnost, so postavljali veliko vprašanj. V pogovoru pa so mu predstavili tudi svoja stališča o delu policije.