Sorodne objave

 

Naloge, ki jih opravlja postaja pomorske policije

  • Varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi,
  • opravlja mejno kontrolo na mejnih prehodih, preprečuje nedovoljene migracije, protipravno prenašanje orožja in prepovedanih drog ter različne oblike kriminala,
  • nadzoruje gibanje in zadrževanje oseb na območju mejnega prehoda,
  • opravlja naloge za varovanje državne meje, ugotavlja mejne incidente in druge kršitve državne meje,
  • nadzoruje spoštovanje predpisov, ki urejajo gibanje in prebivanje tujcev,
  • izvaja in nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo režim na morju,
  • ugotavlja in preprečuje kršitve predpisov o varovanju okolja in ukrepa v skladu s pooblastili,
  • zagotavlja pravilno pisarniško poslovanje, pravilni vnos podatkov v centralno vodene računalniške evidence in osveževanje evidenc na policijski postaji,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja, določene z zakoni in drugimi predpisi.


Postaja pomorske policije Koper

V slovenski policiji je organizirana le ena postaja pomorske policije, in sicer Postaja pomorske policije Koper, ki deluje na območju koprske policijske uprave. Več o tem: PPOP Koper