Sorodne objave

 

Policijska uprava Kranj je konec septembra 2017 izvedla prvi dve načrtovani predstavitvi o medvrstniškem in spletnem nasilju za starše in učence višjih razredov ene od osnovnih šol na Gorenjskem. Policisti smo približno 70 udeležencev na dveh predavanjih seznanili s pojavnimi oblikami nasilja, z opozorilnimi znaki pri žrtvah in storilcih medvrstniškega nasilja, s spletno kriminaliteto ter posledicami nasilja in nevarnostmi. Posredovali smo jim tudi preventivne nasvete za prepoznavanje in ukrepanje v primeru zlorab.

Pri predstavitvi staršem je bil največji poudarek na družbenih omrežjih ter spletnem nasilju in visokim tveganjem rabe interneta med mladimi. Visokim tveganjem zato, ker otroci že zelo zgodaj vstopijo v kibernetski prostor, uporabljajo ga nadpovprečno veliko, so pri njegovi uporabi manj previdni in težje prepoznavajo nevarnosti. V tem prostoru pa so tudi manj pogoste omejitve in nadzor staršev.

Otroci in mladostniki pogosto tudi nimajo znanja za zaščito zasebnosti, nimajo občutka za postavljanje mej pri objavljanju informacij (kaj objaviti in kaj NE) in v sami komunikaciji (anonimnost, posredna komunikacija), pogosto tekmujejo za večje število prijateljev, sledilcev, "všečkov" in pogosto, običajno zaradi želje po opaznosti ter pozornosti, prestopijo meje anonimnosti in se razkrijejo.

Raba družbenih omrežij ima zato zelo velik vpliv na njihov vsakdan in na dogajanje v njihovem okolju, v primeru nepazljive rabe interneta pa pri mladih povzroča veliko nevarnosti in omogoča hude zlorabe. Med njimi smo izpostavili:

  • Grooming, kar pomeni navezovanje stikov prek interneta z namenom spolne zlorabe otroka;
  • CyberBullying, ki predstavlja spletno nadlegovanje, ustrahovanje in nasilje ter se kaže v obliki objavljanja negativnih in žaljivih komentarjev ali norčevanja z uporabo fotografij oziroma videoposnetkov ali pa gre za poniževanje, grožnje itd;
  • Sexting, pri katerem gre za besedilna in slikovna sporočila z nazorno seksualno vsebino, ki so popularna med mladimi, se pokažejo kot zelo težavna ko npr. pride do prekinitve razmerja med osebama in do maščevanja z objavljanjem in deljenjem te vsebine na internetu. Pogosto se pri tem uporabljajo sporočilne aplikacije kot so Snapchat, Viber, Messenger, Whatsapp itd., in
  • različni izzivi (challenge), h katerim se poziva prek interneta in so nekateri povezani tudi z različnimi oblikami samopoškodovanja in nasilja.

Starši so predstavitev zelo dobro sprejeli, pri predstavitvi otrokom pa smo med drugim poudarili varno rabo interneta, prepoznavanje opozorilnih znakov pri žrtvah in storilcih medvrstniškega nasilja ter podali nasvete o tem, kdaj in kako ravnati, da se nasilje prepreči, ustavi, prijavi in obravnava.