Sorodne objave

 

S pozdravnimi nagovori vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Bena Megliča, vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve Slavka Koroša ter podžupanje Mestne občine Maribor Alenke Iskra smo danes, 25. oktobra 2022, v Narodnem domu Maribor otvorili že 19. posvet Mladi in kriminal.

mik2022 2

Udeležba več kot 200 udeležencev, med katerimi so tudi pedagogi, strokovni delavci, delavci centrov za socialno delo, tožilci, sodniki, delavci zdravstvenih in vzgojnih zavodov, psihologi in mnogi drugi, ki se pri delu srečujejo z mladimi in njihovimi težavami, izkazuje, kako pomembno je sodelovanje in odzivanje vseh deležnikov.

Posveta, na katerem sodelujejo vsi, ki svoje delo, poslanstvo in skrb posvečajo mladim, se je udeležil tudi namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc.

MIK2022 3

Simona Lilek, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto na PU Maribor

"Policistom včasih pripisujejo le represivno vlogo, a naše delo pomembno dopolnjujeta tudi preventivna dejavnost in v skupno usmerjeno delo," je uvodoma povedala Simona Lilek, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto na PU Maribor, ki je vodila posvet.

PosvetMladiInKriminal

Naslov letošnjega posveta "Otroci v primežu družbenih dogajanj" in sama agenda strokovnega srečanja ponazarjata družbeno dinamiko, ki obkroža mlade.

Pasti sodobnih tehnologij in zasvojenosti, duševne motnje, nasilje ter mnogi drugi izzivi, s katerimi se soočajo mladi, so teme, ki so jih naslovili predavatelji dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic, Sanja Rozman, dr. med. iz Zavoda za psihoterapijo v Ljubljani, dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med., iz UKC Maribor, dr. Mitja Muršič, uni. dipl. soc. pedagog iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, ter Maja Vreča iz Safe.si.

MIK2022 4

 Beno Meglič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor

"Policisti se sami ne moremo spopasti s temi pojavi, lahko pa se povežemo z zanesljivimi partnerji, s katerimi lahko naslovimo marsikateri problem. Zavedamo se, da mladi še iščejo svoj prostor pod soncem, se še razvijajo, odraščajo, spoznavajo zakonitosti družbe in okolja, v katerem živijo. Da bi pravočasno prepoznali tveganja, ki jih ogrožajo, in jim na tej poti pomagali, moramo zato stopiti skupaj," je med drugim povedal Beno Meglič, vodja SKP PU Maribor.

MIK2022 6

Slavko Koroš, v. d. generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve Slavko Koroš je med drugim dejal: "Poslanstvo nas odraslih oziroma starejših je, da prenašamo lastne življenjske izkušnje na mlade, jih vodimo, jim pomagamo, usmerjamo, postavljamo omejitve, učimo odgovornosti. To je naloga vseh, tako staršev, šolstva, zdravstvenega pa tudi pravosodnega sistema. To je naložba za prihodnost. Začeti je treba v vrtcih in nadaljevati v osnovnih šolah in tudi v srednjih šolah. Vzgajati generacije, ki jim bo nasilje tuje, generacije, ki bodo znale kritično razmišljati, generacije, ki se bodo samo spoštovale in spoštovale druge. Generacije, ki bodo znale reševati spore brez nasilja."

"V boju proti medvrstniškemu nasilju in različnim oblikam zasvojenosti lahko veliko naredimo s spodbujanjem mladih k aktivnemu, kvalitetnemu preživljanju prostega časa, k vključevanju v šolske in zunajšolske aktivnosti. Pokazati jim je treba možnost, da krepijo svoje znanje, izražajo radovednost, širijo obzorja, s telesno aktivnostjo skrbijo za svoje zdravje," je med drugim dodala Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor, v sodelovanju s katero na PU Maribor organiziramo posvet.

Povezane vsebine

Projekt Mladi in kriminal

Program posveta za leto 2022