Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

V okviru projekta Mladi in kriminal Policijska uprava Maribor vsako jesen organizira istoimenski medinstitucionalni posvet, kjer si svoje izkušnje, znanja in mnenja že skoraj dve desetletji med sabo izmenjujejo strokovnjaki z različnih področij. 

Slika udeležencev posveta v okviru projekta Mladi in kriminal

Sektor kriminalistične policije PU Maribor posvet že tradicionalno izvaja ob podpori Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.

V skrbi za mlade in strokovni razvoj vseh, ki delujejo na področju problematike mladih in kriminala, je udeležba na posvetu vsako leto številčnejša. S svojimi referati sodelujejo policisti in kriminalisti, delavci centrov za socialno delo, tožilci, sodniki, varuh človekovih pravic, penologi, delavci zdravstvenih in vzgojnih zavodov, socialni delavci, psihologi, pedagogi osnovnih in srednjih šol oziroma praktično vsi, ki se pri delu srečujejo z mladimi in njihovimi težavami.

Cilj posveta je poglobiti znanje in izboljšati razumevanje nekaterih tem, ki so pomembne tudi za delo policije. Med doslej obravnavanimi so bile že teme, kot so nasilje med vrstniki, nasilje v družini in njegove posledice, nasilje otrok nad starši, zloraba drog med mladimi in drugo rizično obnašanje, otroci kot žrtve in otroci kot storilci protipravnih ravnanj, izgorelost strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z mladimi, idr. Predvsem pa je posvet namenjen tudi iskanju rešitev in možnosti, ki so na voljo za pravočasno pomoč mladim v stiski.

Povezane vsebine

Preventivni projekti