Sorodne objave

 

Policijska uprava Novo mesto je 30. marca 2010 organizirala posvet na temo nasilja v družini. Vabilu za sodelovanje na posvetu so se odzvali predstavniki centrov za socialno delo na območju Dolenjske in Bele krajine ter predstavnica Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto.

Darko Fifolt iz Sektorja kriminalistične policije in Sebastjan Virant iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Novo mesto sta predstavila statistične podatke o izrečenih ukrepih prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, o prekrških z elementi nasilja in statistične podatke o kaznivih dejanjih nasilja v družini. Na PU Novo mesto ocenjujejo, da so žrtve tovrstnega nasilja vedno bolj osveščene, da se je toleranca družbe za nasilje v družini občutno zmanjšala in se ''zid molka'' ob teh ravnanjih ruši.

1

Udeleženci so razpravljali o konkretnih nejasnostih in težavah pri obravnavi omenjene tematike. Govorili so o problemih izreka ukrepa v primerih, ko s kršiteljem ni mogoče vzpostaviti stika, o težavah z namestitvijo oseb, ki jim je izrečen ukrep, še posebej, kadar je kršitelj mladoletna oseba, in o potrebi po ustrezni obravnavi kršiteljev oziroma osumljencev. Razprava je tekla tudi o komunikaciji in posvetovanju med policisti in tožilci v konkretnih primerih nasilja v družini.

2

3

 Sebastjan Virant in Darko Fifolt med predstavitvijo

Prisotni so se strinjali, da je sodelovanje med institucijami, ki obravnavajo nasilje v družini na območju Dolenjske in Bele krajine, odlično. Direktor Centra za socialno delo Novo mesto Jože Simončič je dejal, da s policijo še nikoli niso tako dobro sodelovali. Mnenju o odličnem sodelovanju sta se pridružili tudi predstavnici metliškega in črnomaljskega centra za socialno delo.  

Posvet so sklenili z dogovorom o nekaterih podrobnostih, ki bodo sodelovanje še nadgradile, in zavezo o ponovnem srečanju prihodnje leto.

 

Statistični podatki za PU Novo mesto

Število ukrepov prepovedi približevanja, ki so jih izrekli policisti PU Novo mesto, skokovito narašča od leta 2004. V letu 2008 so izrekli 38 prepovedi približevanja, v letu 2009 pa 92. Gre za 142 % porast glede na leto 2008 oziroma v letu 2009 je bilo izrečenih toliko ukrepov kot v vseh letih od 2004 do 2008.

Podatki o strukturi izrečenih ukrepov v letu 2009 kažejo, da je bil v 18 primerih ukrep podaljšan do 2 dni, v 65 primerih do 10 dni in v 9 primerih do 60 dni. Zmanjšuje se tudi število razveljavljenih ukrepov – v letih 2008 in 2009 je bil razveljavljen po en ukrep. V 24 primerih oziroma v 26 % odrejenih ukrepov so policisti obravnavali kršitve prepovedi približevanja. Od leta 2004, ko so pričeli z izvajanjem tega ukrepa, do leta 2009, je bil ukrep prepovedi dvakrat izrečen 15 posameznikom, trikrat je bil izrečen 5 posameznikom in štirikrat eni osebi. Glede na delež oseb (11 %), ki jim je bil ukrep izrečen dva ali večkrat, lahko sklepamo, da je večina dejansko spremenila svoje obnašanje in se vzdržala nadaljnjih nasilnih dejanj.

V strukturi prekrškov nasilja v družini so policisti obravnavali 174 kršitev Zakona o javnem redu in miru po členu 6/4/1, 52 kršitev po členu 6/4/2 in 4 kršitve po členu 6/4/3 Zakona o javnem redu in miru. Policija upošteva načelo primarnosti kazenskega postopka, saj se je število obravnavanih prekrškov nasilja v družini leta 2009 zmanjšalo glede na 2008 za 37 %.

 

Posvet Nailje nad otroki - razumeti in prepoznati

Posvet o preprečevanju nasilja nad ženskami

Kampanja za ozaveščanje javnosti o pojavu nasilja nad ženskami