Sporočila za javnost

V prostorih Bele galerije na Kotnikovi v Ljubljani so danes, 9. novembra 2001, člani prve himalajske odprave slovenskih policistov Čo Oju 2001, policisti Robert Kralj in Matej Brajnik iz Policijske uprave Kranj, Franc Rožman in Aleš Miklavčič iz Specialne enote Generalne policijske uprave, Maksimiljan Trop iz Službe za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave, Davo Karničar iz skupine športnikov Generalne policijske uprave, vodja odprave alpinist Viki Grošelj in pobudnik odprave Rafael Vodišek iz Skupnih služb Generalne policijske uprave, na tiskovni konferenci predstavili podroben potek odprave.

Danes se je zaključil seminar, ki ga je na temo 'Spolna zloraba otrok' organizirala Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije. Seminar je potekal 8. in 9. novembra 2001 v Vadbenem centru v Gotenici.

Policija se je temeljito pripravila na november in december, ko pričakuje večjo prisotnost alkohola v cestnem prometu. Že ta vikend, od 9. do 11. novembra, ko bomo na Slovenskem praznovali Martinovo, bo na območju celotne države skupna akcija poostrenega nadzora nad psihofizičnimi sposobnostmi udeležencev v prometu.

Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije seminar na temo 'Spolna zloraba otrok', ki bo 8. in 9. novembra 2001 v Vadbenem centru v Gotenici.

Jutri se vračajo v Slovenijo člani 1. himalajske policijske odprave, ki so po letu in pol intenzivnih priprav 6. septembra 2001 odpotovali iz Ljubljane v Katmandu in od tam na severno stran Himalaje.

V torek in sredo, 30. in 31. oktobra, bo v Bruslju 4. sestanek policijskih direktorjev Evropske unije (Task Force Chiefs of Police). Na sestanek so povabili tudi vodje policijskih služb držav kandidatk za Evropsko unijo.

Na starem pomolu v Kopru je bila v petek, 26. oktobra 2001, slovesnost ob 10. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije.

Mednarodna mirovna misija UNMIK (United nations mission in Kosovo) je misija Združenih narodov, ki je bila vzpostavljena leta 1999.

Kljub številnim opozorilom in posebni tiskovni konferenci, ki je bila pred slabim mesecem v prostorih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prav na temo varnosti pešcev v prometu, ugotavljamo, da se v zadnjih dneh povečuje število pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah.

Celjski policisti že več let zaznavajo povečano problematiko ilegalne prodaje orožja.