Sporočila za javnost - arhiv

Carina in Policija sta v preteklih mesecih izvajala akcijo z delovnim imenom "NAFTA".

V tednu od 05. do 09. aprila 2004, bo v dopoldanskem času potekala krvodajalska akcija slovenskih prometnih policistov in Rdečega križa Slovenije, ki se jo bo udeležilo večje število policistov, ki opravljamo naloge na področju varnosti cestnega prometa.

Prvega aprila letos prične veljati Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki jo je na osnovi tretjega odstavka 101. člena Zakona o varnosti cestnega prometa izdal minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet.

V prejšnjem tednu (med 15. in 21. marcem 2004) se je zgodilo več hujših prometnih nesreč, kljub suhim cestam in ugodnim vremenskim razmeram. Kako si to razlagati?

Policija si skupaj z drugimi prizadeva s sistematičnim delom izboljšati stopnjo uporabe varnostnih pasov. Z upoštevanjem novih metod in taktik policijskega dela že dve leti izvaja preventivno-represivno akcijo "Slovenija, pripni se!", ki je namenjena povečanemu nadzoru nad (ne)uporabo varnostnih pasov. Letošnja, ki bo potekala med 22.03.2004 in 04.04.2004, je tudi posledica ugotovljene manjše uporabe varnostnih pasov v drugi polovici leta 2003.

Usposabljanje policistov Specialne enote Generalne policijske uprave za delo v zimskih pogojih, ki je bilo razdeljeno na delo na urejenih smučiščih in izven urejenih površin v gorskem svetu, je potekalo v dveh skupinah.

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je danes, 19. marca 2004, sprejel Jacquesa Franqueta, direktorja službe za mednarodno tehnično sodelovanje v francoski policiji, ki kandidira tudi za direktorja Europola.

V sejni sobi upravne zgradbe Policijske akademije v Tacnu je danes, 18. marca 2004, potekala tiskovna konferenca, na kateri je generalni direktor policije dr. Darko Anželj s sodelavci predstavil Poročilo o delu policije za leto 2003 in prednostne naloge v letošnjem letu.

V prostorih Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope v Ljubljani je danes, 16. marca 2004, v sklopu okrogle mize z naslovom "Ravnanje policije med kladivom in nakovalom" potekal pogovor o Evropskem kodeksu policijske etike, ki so se ga udeležili poleg predstavnikov Policije in Ministrstva za notranje zadeve tudi predstavniki Urada varuha človekovih pravic, Fakultete za policijsko-varnostne vede ter predstavniki nevladnih institucij.