Sporočila za javnost

Generalni direktor policije Marko Pogorevc in direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev ddr. Neven Borak sta danes, 20. junija 2003, v prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev v Ljubljani podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju, katerega namen je formalizirati in utrditi sodelovanje med policijo in agencijo z namenom zagotavljanja učinkovitejšega opravljanja nalog na področjih, ki spadajo v pristojnost obeh služb.

V lanskem letu je bilo na delo slovenskih policistov na mejnih prehodih kar nekaj pripomb, še zlasti na komunikacijo, zato smo se letos v policiji odločili, da pripravimo anketo o delu policistov na mejnih prehodih, njihovem vedenju in urejenosti.

V Centru za usposabljanje slovenske policije v Gotenici se je včeraj, 17. junija 2003, začelo usposabljanje za inšpektorje iz vseh Policijskih uprav in Oddelka za pritožbe in notranjo zaščito in pomoč policistom (OPNZPP) iz Urada generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave, ki se ukvarjajo z reševanjem pritožb na postopek policistov, z notranjo zaščito in s pomočjo policistom.

Generalni direktor slovenske policije g. Marko Pogorevc je danes, 16. junija 2003, sprejel g. Santiaga Garcio-Noblejasa Sancheza-Cendala, predstavnika španske policije, ki v imenu Evropske Unije vodi twinning na področju mednarodnega policijskega sodelovanja.

V Centru za tujce v Velikem otoku pri Postojni je danes, 12. junija 2003, generalni direktor policije Marko Pogorevc podpisal sporazume o sodelovanju s predstavniki Slovenske filantropije, Jezuitsko službo za begunce in Društvom otrok-mozaik.

V Vadbenem centru v Gotenici je 10. in 11. junija 2003 potekal prvi letni preizkus vodnikov in službenih psov za splošno in specialistično uporabo, ki ga je organizirala Policijska akademija v sodelovanju z Upravo uniformirane policije Generalne policijske uprave.

Od 9. do 13. junija 2003 v prostorih počitniškega doma MNZ na Debelem rtiču poteka že četrtič zapored usposabljanje in izpopolnjevanje 16 članov pogajalskih skupin policije iz vse Slovenije pod vodstvom Mateje Štirn iz Sektorja za splošno kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Ne glede na dejstvo, da je stanje varnosti v cestnem prometu v letošnjih prvih 5 mesecih boljše kot lanI, se s približevanjem pravi turistični sezoni bližajo tudi najbolj varnostno kritični vikendi.

V Iraku so bili med nedavno vojno (uradno je trajala od 20. 03. 2003 do 03. 05. 2003) in po padcu režima Sadama Huseina, izropani številni muzeji, arheološka najdišča, biblioteke ...

V četrtek, 12.6.2003, bo generalni direktor policije Marko Pogorevc podpisal sporazume s predstavniki treh nevladnih organizacij, ki bodo sodelovale s Centrom za tujce.