Sporočila za javnost

Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2007

Vsebina projekta

Cilj projekta je bil opremiti mobilne policijske uporabnike z radijskimi terminali TETRA in opremo TETRA. Implementacija v obmejnih območjih je še posebej pomembna, ker moderni digitalni radijski sistemi nudijo varovane kriptirane komunikacije, ki se uporabljajo v nevarnih situacijah. Sistem nudi tudi različne storitve, kot je npr. avtomatsko lociranje policijskih vozil, hkrati pa tudi vzpostavlja pogoje za čezmejno komunikacijo.

 

Rezultati projekta

Realizirana je bila nabava 1250 ročnih, 300 avtomobilskih, 96 fiksnih radijskih postaj TETRA in 2 repetitorjev s popolno programsko opremo. Poleg dobave omenjene opreme je tehnična ekipa policije izpeljala potrebne procese za končno implementacijo. To so konfiguriranje in programiranje radijskih postaj, instalacija avtomobilskih in fiksnih radijskih postaj, šolanje končnih uporabnikov (policistov) in meritve radijskega pokrivanja.

 

Vrednost projekta je 1.025.307,90 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 768.980,93 evrov.