Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2008

Vsebina projekta

Implementacija digitalnega radijskega sistema v mejnem območju je zelo pomembna, saj tovrstna moderna tehnologija nudi zaščitene kriptirane komunikacije, ki so potrebne v nevarnih situacijah. Vzpostavitev infrastrukture TETRA na mejnih območjih Slovenije bo omogočala čezmejno sodelovanje uporabnikov javne varnosti sosednjih držav.

 

Rezultati projekta

Nabavljena in vključena je bila naslednja oprema: 3 dispečerski strežniki, 12 dispečerskih delovnih mest in 33 parov mikrovalovnih linkov. Na dispečerskih delovnih mestih je vzpostavljen nov grafični vmesnik, v delovanje pa je bil vključen sistem pozicioniranja vozil, GPS/AVL, ki ga uporabljajo operativne enote na meji, ki so bile opremljene z radijskimi terminali.

Vrednost projekta je 487.319,28 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 365.489,46 evrov.