Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2008


Na podlagi priporočil schengenske evalvacije smo uvedli sistem enotne prijave na podlagi digitalnih potrdil in pametnih kartic. V okviru projekta smo nabavili dodatno opremo, potrebno za nadgradnjo sistema enotne prijave:

  • 500 čitalcev pametnih kartic PCMCIA
  • 500 čitalcev pametnih kartic OMNIKEY,
  • 2.000 licenc za Entrust digitalna potrdila,
  • 2.000 licenc za vzdrževanje Entrust digitalnih potrdil.


Čitalci pametnih kartic so razporejeni na mejnih prehodih. Licence za digitalna potrdila smo uporabili za generiranje digitalnih potrdil policistov, s katerimi se ti prijavljajo v informacijsko-telekomunikacijski sistem policije.

Projekt je uspešno izveden.


Vrednost projekta je 154.971,24 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 116.228,43 evrov.