Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2008


Zaščita vseh komunikacij je zahteva, ki med drugim izhaja iz poročila Schengenske evalvacije Slovenije na področju zaščite podatkov z dne 30. marca 2006. Zaradi nadgradnje komunikacije med primarnim in rezervnim podatkovnim centrom je bilo treba nadgraditi tudi zaščito komunikacije z dodatno zaščitno opremo. Nabavili smo štiri kriptozaščitne naprave HC-8440 z Gigabit Ethernet optičnimi vmesniki in prilagojeno šifro. En par je nameščen v primarnem in drugi v rezervnem podatkovnem centru.

Uspešno smo zaščitili dve dodatni podatkovni povezavi med primarnim in rezervnim podatkovnim centrom in uresničili cilje projekta.


Vrednost projekta je 218.054,40 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 163.540,80 evrov.