Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2009Predmet nabave je informacijsko-komunikacijska oprema za spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času na mejnih prehodih, za zagotavljanje hitre in učinkovite izmenjave informacij med mejnimi prehodi in sodelujočimi tako v schengenskem kot tudi v nacionalnem informacijskem sistemu. Nabavljeni in implementirani sta bili strojna in programska oprema za primarni in sekundarni računalniški center, preko katerih je nacionalno omrežje povezano v schengenski informacijski sistem 1. in 2. generacije. 

Namen projekta je nadgradnja nacionalnega komunikacijskega sistema, da postane interoperabilen s sistemi drugih držav članic EU:

  • zgraditi in zagotoviti hitre in zanesljive komunikacijske povezave za dostop do ITSP in SIS,
  • povečanje komunikacijske prepustnosti dostopnih sistemov in zagotavljanje zmogljivega integriranega komunikacijskega omrežja,
  • spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času  na mejnih prehodih  s pomočjo uporabe obsežnih informacijskih sistemov,
  • zagotoviti hitre in učinkovite izmenjave informacij med vsemi mejnimi prehodi v realnem času.


Ključni operaciji sta bili nabava in implementacija komunikacijske opreme za zagotavljanje širokopasovnega omrežja policije. Gre za večletni projekt, ki poteka med letoma 2007 in 2013. Po letnem programu 2009 je bil nadgrajen centralni sistem omrežja, in sicer strojna in programska oprema, nadgrajen je bil nadzorno-upravljavski sistem, obnovljene so bile tudi licence pripadajoče programske opreme. Načrtovani rezultati so bili:

  • povečanje zmogljivosti računalniških centrov za povezavo v schengenski informacijski sistem,
  • povečanje bitnih prioritetnih lokacij s 1024 kbit/s na 10Mbit/s oz. 100Mbit/s,
  • zmanjšanje zakasnitev iz velikostnega reda nekaj sekund na manj kot 100 ms,
  • vpeljava/nadgradnja varnostnih mehanizmov IPSec.


Po letnem programu 2009 so bili postavljeni cilji doseženi.

 

Vrednost projekta je 410.344,61 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 307.758,45 evrov.