Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2007


Z namenom preprečevanja nezakonitih prehodov zunanje meje, zagotavljanja varnosti mejnih policistov in zaščite opreme lahko Republika Slovenija na območjih mejnih prehodov namešča avtomatske, fotografske in snemalne naprave, ki snemajo, oziroma fotografirajo dogajanje na, pred in za območjem mejnega prehoda. Obstoječa oprema ne izpolnjuje vseh zahtev, ki jih predpisuje nadzor meje v skladu s schengenskim pravnim redom, kot so prepoznava in sistematična obdelava, zagotavljanje varnosti mejnih policistov in zaščita opreme, nadzornih sistemov in prevoznih sredstev, medsebojna povezljivost v sisteme, integracija podatkovnih in video storitev, enotni nadzor v realnem času in integracija v širokopasovno komunikacijsko omrežje policije. Na 15 mejnih prehodih so sistemi in oprema, ki je bila nameščena v letih 2001 in 2002, na ostalih objektih pa so sistemi in oprema iz leta 2004. Digitalni snemalni sistemi, nameščeni v letih 2001 in 2002, so dotrajani in tehnološko zastareli in jih je treba zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja nadomestiti, ostalo opremo in sisteme pa nadgraditi.

Oprema (spominski moduli, mrežni vmesniki, nadzorni centri, kamere in monitorji) se je nameščala na naslednjih mejnih prehodih: PMP Obrežje, PMP Gruškovje, PMP Jelšane, ŽMP Dobova, PMP Središče ob Dravi, MP Sečovlje, MP letališče Sečovlje, MP Rakitovec, MP Sočerga, MP Luka Koper, MP Starod, MP Ilirska Bistrica, MP Babno polje, MP Petrina, ŽMP Metlika, MP Vinica, MP Slovenska vas, MP Dobovec, MP Bistrica ob Sotli, MP Ormož, ŽMP Središče ob Dravi, MP letališče Maribor-Slivnica, MP Petišovci, ŽMP Lendava, MP Osilnica, MP Žuniči, MP Radovica, MP Brezovica pri Gradinu, MP Rakitovec.

Namen projekta je povečanje zanesljivosti delovanja naprav s 70 % na 100 %, povečanje kapacitet digitalnih snemalnih naprav video sistemov ter centralno upravljanje in nadzor. Predvideno je, da se na vseh mejnih prehodih na zunanji meji dogradijo ali zamenjajo sistemi, najprej na največjih mednarodnih mejnih prehodih. Cilji so doseženi.


Vrednost projekta je 201.165,05 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 150.873,79 evrov.