Sklad za zunanje meje
Letni program 2010

 

V okviru projekta je bila izvedena dobava in zamenjava pokvarjenih žigov mejne kontrole, kupljenih je bilo 50 digitalnih fotoaparatov, 20 ročnih postaj TETRA in zaščitna oprema za policiste Postaje pomorske policije Koper za izvajanje mejne kontrole na tovornih ladjah in v pristanišču Koper.
 
Žigi mejne kontrole so nujno potrebni za žigosanje potnih listin državljanov tretjih držav v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. Ročne radijske postaje TETRA so izboljšale mobilnost policistov in medsebojno komuniciranje med policisti, ko opravljajo policijske naloge zunaj vozil. Digitalni fotoaparati se uporabljajo za dokumentiranje nekaterih policijskih postopkov in pripravo slikovnega materiala za izobraževanje. Policisti Postaje pomorske policije Koper lahko sedaj postopke mejne kontrole v Luki Koper izvajajo varneje in bolj učinkovito.

 

Vrednost projekta je 40.510,54 evrov. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 30.382,90 evrov.