Sklad za zunanje meje
Letni program 2010

 

Načrtovana je bila nabava 34 civilnih patruljnih vozil za izvajanje nadzora državne meje in treh intervencijskih vozil za prevoz tujcev. Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za sofinanciranje je bil projekt le delno realiziran.

Nabavljenih je bilo 16 civilnih patruljnih vozil, ki so bila dodeljena policijskim enotam za nadzor državne meje, s katerimi so zamenjali starejša vozila. Nabava preostalih vozil je bila zamaknjena za eno leto in se je financirala iz letnega programa 2011. Tako je bila ohranjena visoka stopnja mobilnosti policijskih enot za nadzor državne meje v skladu s schengenskimi standardi.

 

Vrednost projekta je bila 376.398,20 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 282.298,65 evrov.