Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Nabavljena so bila zaščitna očala za policiste Postaje pomorske policije Koper, naročnina za spletno stran, ki se uporablja pri izdelavi analiz tveganja v ladijskem prometu, ročne lupe z različnimi viri svetlobe in defibrilator za Policijsko postajo Ribnica.

Policisti Postaje pomorske policije Koper lahko sedaj postopke mejne kontrole v Luki Koper izvajajo varneje in bolj učinkovito. Z dostopom do spletne strani s podrobnimi podatki o ladijskem prometu lahko policisti pripravljajo boljše analize tveganja, ki so potrebne za učinkovito opravljanje mejne kontrole v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. Ročne lupe omogočajo policistom hiter in učinkovit pregled pristnosti listin. Defibrilator bo omogočal nudenje prve pomoči na področju ob meji s Hrvaško, ki ga pokrivata policijski postaji Ribnica in Kočevje.

 

Vrednost projekta je 100.984,64 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 75.738,48 evrov.