Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

V skladu s konvencijo ki uvaja Schengenski sporazum, ima Slovenija, z namenom preprečevanja ilegalnih prehodov zunanje meje, zagotavljanja varnosti mejnih policistov in varovanja premoženja, pravico namestiti na mejnih prehodih avtomatske naprave za fotografiranje in snemanje dogodkov pred in za mejnimi prehodi. Obstoječa oprema ne zadostuje predpisanim standardom, navedenim v Schengen Aquis. Namen projekta je zato nadomestiti snemalne naprave, uvesti novo tehnologijo na tem področju in nadgraditi oz. zamenjati tudi drugo video snemalno opremo.

Oprema (sistemi za upravljanje kamer visoke ločljivosti, barvne kamere visoke ločljivosti, monitorji, nadgradnja sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti, kamere visoke ločljivosti, licenca za dostop in upravljanje s snemalno napravo in GSC/licenca za dostop do enega strežnika - snemalne naprave, multifunkcijska tipkovnica za upravljanje) je bila nameščena na naslednjih mejnih prehodih:

 • Postaja mejne policije Gruškovje,
 • Postaja mejne policije Obrežje,
 • Mejni prehod Dragonja,
 • Mejni prehod Jelšane,
 • Mejni prehod Starod,
 • Mejni prehod Bistrica ob Sotli,
 • Mejni prehod Dobovec,
 • Mejni prehod Zavrč,
 • Mejni prehod Središče ob Dravi,
 • Mejni prehod Sečovlje,
 • Mejni prehod Podplanina,
 • Mejni prehod Gibina,
 • Mejni prehod Metlika,
 • Mejni prehod Novokračine,
 • Mejni prehod Piran,
 • Mejni prehod Sečovlje - letališče,
 • Mejni prehod Podčetrtek,
 • Mejni prehod Sedlarjevo,
 • Mejni prehod Nova vas,
 • Mejni prehod Petišovci in
 • Letališče Edvarda Rusijana Maribor.

 

Namen projekta je povečanje zanesljivosti delovanja naprav z 90 % na 100 %, povečanje kapacitet digitalnih snemalnih naprav video sistemov ter centralno upravljanje in nadzor. Predvideno je, da se na vseh mejnih prehodih na zunanji meji dogradijo ali zamenjajo sistemi, najprej na največjih mednarodnih mejnih prehodih. Cilji so doseženi.

 

Vrednost projekta je 143.847,94 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 107.885,95 evrov.