Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Projekt je zajemal popravilo okvare motorja vozila t. i. Schengen bus. Odpravljena je bila večja napaka na motorju vozila. Gre za vozilo z veliko vgrajene opreme, ki omogoča delo policistom na terenu v enakih pogojih, kot bi ga opravljali na mejnem prehodu ali v pisarni.

 

Vrednost projekta je 8.335,26 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 6.251,44 evrov.