Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Komunikacijski vmesnik (SIB), ki smo ga leta 2007 namestili na ITSP, omogoča povezovanje slovenskega nacionalnega sistema s centralnim SIS II. Vzdrževanje programske opreme (SIB) je sestavljeno iz naslednjih elementov:

  • standardna obravnava problemov z uporabo elektronskega orodja za prijavo napak
  • uporabniški help desk: gre za telefonsko povezavo s tehničnim osebjem Sterie.
  • odprava napak: telefonska intervencija (nasveti), intervencije prek oddaljenega dostopa, intervencije na naši lokaciji.
  • posodabljanje SIB: novo verzijo je pogodbeni izvajalec zagotovil ob vsakokratni spremembi tehničnih specifikacij, hkrati z namestitvijo nove verzije na centralnem sistemu SIS II.

 

Izvajalec je zagotavljal vzdrževanje v delavnem času, od ponedeljka do petka, od 9. do 17. ure po srednjeevropskem času (CET).

Komunikacijski vmesnik je bil v uporabi ves čas testiranja nacionalnega in centralnega sistema SIS II (skladnostni testi v 2011, kvalifikacijski testi centralnega sistema, testiranje preklopa na rezervni centralni sistem, drugi testi itd. v letu 2012) in izvajanja migracijskih postopkov v letu 2013.

V času trajanja projekta je bilo zagotavljano nemoteno delovanje komunikacijskega vmesnika SIB (vzdrževanje, dobavljanje novih verzij) in s tem Schengenskega informacijskega sistema II v času razvoja, testiranj in migracije.

Vse dejavnosti so potekale uspešno in skladno z načrtovanimi rezultati iz letnega programa.

Odpravljanje napak je potekalo redno in v predvidenih rokih. Izvajalec je redno dobavljal popravke in nove verzije SIB. Cilji projekta so bili doseženi v celoti.

 

Vrednost projekta je 214.161,97 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 160.621,47 evrov.