Sklad za zunanje meje

Letni program 2012


Uradni naziv projekta: Nabava opreme za nadzor zunanje meje

Vsebina projekta: Namen projekta je bil zagotavljanje opreme za izvajanje varovanja meje in mejne kontrole: naprava za odkrivanje skritih oseb v vozilih (1 kos), ročne lupe z različnimi viri svetlobe (100 kosov) in testi za drogo in eksploziv (42 kosov). Policija je iz sredstev Phare in Schengen Facility v preteklosti nabavljala veliko opreme za nadzor državne meje. Za učinkovito delovanje je potrebno uničeno opremo nadomeščati z novo in jo posodabljati.

Rezultati projekta: Policija je nabavila hitre teste za drogo in eksploziv. Strošek nabave ročnih lup z različnimi viri svetlobe v načrtovani količini je bil uveljavljan iz sredstev Sklada za zunanje meje, letni program 2011. Naprava za odkrivanje skritih oseb v vozilih ni bila nabavljena, saj na trgu ni dovolj zanesljive in varne naprave.

Finančne informacije: Vrednost projekta je 24.684,87 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 18.513,65 evra.