Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Izboljšanje mobilnosti policijskih enot za nadzor državne meje in Specializirane enote za nadzor državne meje

 

Vsebina projekta: Namen projekta je bil nabaviti 30 patruljnih vozil (patrol vehicles) in 10 terenskih vozil. Z novimi vozili bodo zamenjana stara in iztrošena vozila, ki so bila nabavljena iz sredstev Schengen facility in Phare programa in se uporabljajo za nadzor in varovanje zunanje meje.

 

Rezultati projekta: Nabavljena je bila načrtovana količina vozil.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 847.183,26 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 635.387,45 evra.