Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Nabava dveh mobilnih termovizij

 

Vsebina projekta: Namen nabave dveh mobilnih termovizij je bil nadomestiti stari in izrabljeni termoviziji, ki se pogosto kvarita, in zagotavljati natančno preglednost nad večjim območjem ob zunanji meji.

 

Rezultati projekta: Nabava termovizij se je izvedla v načrtovanem obsegu.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 557.720,49 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 418.290,37 evra.