Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Vzdrževanje opreme za nadzor zunanje meje

 

Vsebina projekta: Namen projekta je vzdrževanje opreme za nadzor državne meje, ki je bila nabavljena iz sredstev Phare, Schengen facility in Sklada za zunanje meje. Oprema je že dolgo v redni operativni uporabi, zato jo je treba redno vzdrževti in s tem zagotavljati operativne sposobnosti opreme. Gre za 1467 kosov opreme za nočno opazovanje, termovizijske kamere (ročne in mobilne), ročne lupe, detektorje radioaktivnosti, detektorje tihotapskega blaga, dnevno-nočne daljnoglede, optične endoskope, naprave za preverjanje istovetnosti dokumentov in pomorski navigacijski sistem. Predvideni stroški so stroški popravil in rezervnih delov.

 

Rezultati projekta: Predviden rezultat je bil zagotavljanje nemotenega delovanja elektronskih naprav za nadzor zunanje meje. Vzdrževanje se je izvajalo na osnovi potreb in prijavljenih napak.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 101.431,62 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 76.073,72 evra.