Sporočila za javnost

Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Vzdrževanje helikopterja EC-135

 

Vsebina projekta: Namen projekta je bil zagotavljanje rezervnih delov, tehničnih publikacij ter ustrezne logistične podpore pri servisiranju in vzdrževanju helikopterja EC-135 P2, skladno s programom vzdrževanja omenjenega helikopterja, za učinkovito in uspešno varovanje zunanjih meja Republike Slovenije.

 

Rezultati projekta: Rezultat projekta je bil dosežen. Dobavila se je vsa potrebna oprema in izvedla so se vsa potrebna servisna in vzdrževalna dela ter popravila na helikopterju, s čimer je bila dosežena visoka stopnja plovnosti helikopterja, s tem pa visoka stopnja razpoložljivosti oziroma prisotnosti helikopterja na zunanjih mejah Republike Slovenije.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 340.556,94 evra. Evropska unija sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 255.417,71 evra.