Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Zagotavljanje širokopasovnega komunikacijskega omrežja

 

Vsebina projekta: Namen projekta je nadgradnja nacionalnih komunikacijskih sistemov, da postanejo interoperabilni s sistemi drugih držav članic:

  • zgraditi in zagotoviti hitre in zanesljive komunikacijske povezave za dostop do omrežij ITSP, SIS, VIS, Europol, Interpol, Eurosur, Prüm itd.
  • povečanje komunikacijske prepustnosti dostopnih sistemov in zagotavljanje zmogljivega integriranega komunikacijskega omrežja
  • spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času na mejnih prehodih s pomočjo uporabe obsežnih informacijskih sistemov
  • zagotoviti hitre in učinkovite izmenjave informacij med vsemi mejnimi prehodi v realnem času

 

Rezultati projekta: Uspešnost nadgradnje omrežja merimo v povečanju zmogljivosti, razpoložljivost in zanesljivosti. Parametre zajemamo v nadzorno-upravljavskem sistemu, ki je integralni del širokopasovnega omrežja. Spremljane so tehnične značilnosti delovanja omrežja. Glavni parametri so:

  • bitne hitrosti prenosa podatkov do lokacij
  • zakasnitve pri prenosu podatkov
  • razpoložljivost omrežnih priključnih točk
  • spremljanje delovanja aplikacij itd.

Načrtovani rezultati so bili doseženi. Podaljšane so licence in dodane funkcionalnosti, kot so Mobile Admin in Security Manager, v nadzorno-upravljavski sistem. Na lokacijah, kjer je bilo to tehnično izvedljivo (zmožnost TK operaterjev), so povečane hitrosti in zmanjšane zakasnitve na povezavah. Nabavljena je komunikacijska oprema, ki podpira protokol IPv6.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 56.606,53 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 42.454,90 evra.