Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Vzdrževanje komunikacijske vmesnika SIB

 

Vsebina projekta: Namen projekta je vzdrževanje komunikacijskega vmesnika SIB, ki povezuje nacionalni sistem s centralnim SIS II sistemom. Predvideni stroški so zajemali odpravo napak, podporo uporabnikom in vzdrževanje s kratkim odzivnim časom.

 

Rezultati projekta: Vse dejavnosti so potekale skladno z načrtovanimi rezultati iz letnega programa. Odpravljanje napak je potekalo redno in v predvidenih rokih. Izvajalec je redno dobavljal popravke in nove verzije SIB.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 179.759,37 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 134.819,53 evra.