Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Digitalizacija opreme v schengenski učilnici v Policjski akademiji

 

Vsebina projekta: Namen projekta je bil zagotoviti ustrezno opremljenost s sodobnejšo digitalno opremo, ki bi nadomestila obstoječo analogno opremo - slednja se je namreč uporabljala do sedaj - zagotoviti zamenjavo projektorja, računalnika, sprejemnika, predvajalnika, nadomestiti kable z ustreznimi digitalnimi, izvesti reprogramiranje daljinskega upravljalnika ter izvesti vzdrževalna dela na obstoječi opremi v schengenski predavalnici na Policijski akademiji. Izvesti je bilo treba tudi usposabljanje za delo z novimi napravami.

 

Rezultati projekta: Cilj projekta je dosežen, oprema je bila nabavljena.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 3.392,22 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 2.544,17 evra.