15.maj2017
16.feb.2016
26.feb.2015
11.feb.2014
12.feb.2013
16.jan.2012
30.jan.2011
4.nov.2010
20.maj2009
23.feb.2009

Prometna varnost, statistične datoteke - navodila

Za področje prometne varnosti je na voljo ena datoteka na leto za pretekla leta. Združuje prometne nesreče in osebe, ki nastopajo v prometnih nesrečah kot povzročitelji ali oškodovanci udeleženci.Podatki se v CSV datoteko izvozijo enkrat letno in sicer drugi vikend v februarju za preteklo leto. V datoteki so zajete vse prometne nesreče, pri ogledu katerih je sodelovala policija, zgodile pa so se v obravnavanem obdobju.Podatki so dešifrirani, zato vsebina šifrantov ni potrebna. Pod Mesečna poročila se podatki v CSV datoteko izvozijo enkrat mesečno in sicer 10. v mesecu za pretekle polne mesece tekočega leta. Opombe: V stolpcih "Vrednost stokovnega pregleda, če je bil opravljen" in "Vrednost alkotesta, če je bil opravljen" je lahko vpisana vrednost 0.00 četudi pregled ni bil opravljen. PN - okrajšava za "prometna nesreča" Kjer geo koordinate niso znane ali dostopne je v podatkih vpisana "0" Struktura baze za prometne nesreče (PN): številka za štetje in ločevanje posamezne prometne nesreče klasifikacija nesreče glede na posledice (Izračuna se avtomatično glede na najhujšo posledico pri udeležencih v prometni nesreči) upravna enota, na območju katere se je zgodila prometna nesreča datum nesreče (format: dd.mm.llll)  ura nesreče (format: hh.mm)  indikator ali se je nesreča zgodila v naselju (D) ali izven (N) lokacija nesreče vrsta ceste ali naselja na kateri je prišlo do nesreče oznaka ceste ali šifra naselja kjer je prišlo do nesreče tekst ceste ali naselja, kjer je prišlo do nesreče oznaka odseka ceste ali šifra ulice, kjer je prišlo do nesreče tekst odseka ali ulice, kjer je prišlo do nesreče točna stacionaža ali hišna številka, kjer je prišlo do nesreče opis prizorišča nesreče glavni vzrok nesreče tip nesreče vremenske okoliščine v času nesreče stanje prometa v času nesreče stanje vozišča v času nesreče stanje površine vozišča v času nesreče Geo Koordinata X je z letom 2013 v D96/TM koordinatnem sistemu, pred tem v Gauß-Krüger-jev koordinatnem sistemu Geo Koordinata Y je z letom 2013 v D96/TM koordinatnem sistemu, pred tem v Gauß-Krüger-jev koordinatnem sistemu številka za štetje in ločevanje oseb, udeleženih v prometnih nesrečah kot kaj nastopa oseba v prometni nesreči starost osebe (LL) spol upravna enota stalnega prebivališča državljanstvo osebe poškodba osebe vrsta udeleženca v prometu ali je oseba uporabljala varnostni pas ali čelado (polje se interpretira v odvisnosti od vrste udeleženca) (Da/Ne) vozniški staž osebe za kategorijo, ki jo potrebuje glede na vrsto udeleženca v prometu (LL) vozniški staž osebe za kategorijo, ki jo potrebuje glede na vrsto udeleženca v prometu (MM) vrednost alkotesta za osebo, če je bil opravljen (n.nn v enoti mg alkohola/liter izdihanega zraka (mg/l)) vrednost strokovnega pregleda za osebo, če je bil odrejen in so rezultati že znani (n.nn v enoti g alkohola/kg krvi (g/kg))  

Več

4.feb.2009
5.feb.2007
6.feb.2006
4.feb.2005
19.jan.2005