17.jun.2021
17.jun.2021

Število prejetih klicev na anonimno številko policije

Leta 2022 je minilo že petindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200. V letu 2022 je na to številko klicalo 485 (532) občanov, katerih informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2021 je bilo v letu 2022 za 8,8 % oziroma 47 klicev manj.

Več

17.dec.2020
18.apr.2019
18.apr.2019
20.feb.2009

Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti uporabiti tudi prisilna sredstva. Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev, ki jih določa zakon, za neposredno delovanje na osebo.

Več

8.jan.2009

Kriminaliteta - statistika ( navodila)

Za področje kriminalitete je na voljo ena datoteka na leto za pretekla leta. Združuje kazniva dejanja in osebe, udeležene v kaznivih dejanjih.

Več

17.okt.2008

Drugi dogodki

Stran je v izdelavi

Več

17.okt.2008
17.okt.2008
16.okt.2008