Nastanjeni v Centru za tujce v letu 2016

Graf2016 Nastanjeni

  

Vzrok nastanitve v Center za tujce

Graf2016 VzrokNastanitve

  

Število nastanjenih tujcev od leta 1992 do 2016 

Leto Število tujcev
1992 1.178
1993 2.797
1994 3.048
1995 2.403
1996 2.095
1997 3.747
1998 8.869
1999 15.559
2000 14.576
2001 10.034
2002 3.272
2003 1.908
2004 1.544
2005 1.639
2006 1.117
2007 781
2008 512
2009 408
2010 313
2011 250
2012 359
2013 425
2014 337
2015 2.338
2016 1.482

 

Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce 

Tabela2016 DrzavaIzvoraTujcev