Sorodne objave

 


Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2023

Graf01 KategorijeTujcev

Graf 1 - Kategorije tujcev, nastanjenih v Centru za tujce leta 2023 (word)


Vzrok nastanitve v Center za tujce

Graf02 VzrokiNastanitev

Graf 2 - Vzrok nastanitve v Center za tujce v letu 2023 (word)


Število nastanjenih tujcev od leta 1992 do 2023

Leto Število tujcev
1992 1.178
1993 2.797
1994 3.048
1995 2.403
1996 2.095
1997 3.747
1998 8.869
1999 15.559
2000 14.576
2001 10.034
2002 3.272
2003 1.908
2004 1.544
2005 1.639
2006 1.117
2007 781
2008 512
2009 408
2010 313
2011 250
2012 359
2013 425
2014 337
2015 2.338
2016 1.482
2017 284
2018 1.303
2019 1.423
2020 2.266
2021 2.367
2022 1.936
2023 291

 

Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce 

Tabela Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce

Tabela - Država izvora nastanjenih tujcev v Centru za tujce (word)