Osebna varnost

Na policiji ugotavljamo, da nasilje v družini zavzema precejšen del našega delovanja. Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini. Zato želimo predstaviti svoje delo na tem področju, namenjeno žrtvam nasilja v družini in ljudem, ki jim želijo pomagati.

Žrtev kaznivega dejanja lahko postane vsakdo: moški, ženska, mladostnica oz. mladostnik in otrok, ne glede na spol, starost, izobrazbo, narodnost ali drugo osebno okoliščino. Če ste oškodovani zaradi kaznivega dejanja, imate številne pravice v postopku zoper storilca ali v zvezi z odškodnino, zaščito in pomočjo.

Kljub temu, da se v vsakdanjem življenju v Sloveniji s tako ekstremnimi primeri, kot so ugrabitve, izsiljevanja in zajetja talcev, večinoma ne srečujemo, so lahko nekateri preventivni nasveti koristni tudi za slovenske državljane, če bi se znašli v tovrstnih situacijah doma ali v tujini.

Teroristični napadi in množična streljanja kot tudi drugačne oblike ekstremnega nasilja, ki so zaznamovali nekatere države, kažejo potrebo po preventivnem informiranju o tem, kaj lahko sami storimo, da bi v takšni situaciji zmanjšali možnost, da bi postali žrtve tovrstnih kaznivih dejanj.

Vsem, ki se v tem času ukvarjate s pridelavo mošta in kuhanjem sokov, v policiji svetujemo, da ste pri predelavi izdelkov, ki zahteva zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kleti, še posebej previdni. Možne so namreč povišane, zdravju škodljive koncentracije plinov. Prav tako ne pozabite na varnost v cestnem prometu, zato vam svetujemo, da ne vozite pod vplivom alkohola!

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja in pomenijo za žrtve enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Posledice nasilja so lahko za žrtve zelo hude. Okrevanje je dolgotrajno, zaradi posledic spolnega nasilja pa je lahko življenje žrtve za vedno zaznamovano in spremenjeno.

Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost (odsevne trakove in nalepke, kresničke), ne vozite se s kolesom brez luči in odsevnikov.

Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj je ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavljajo vse demokratične družbe. V Republiki Sloveniji je ta pravica opredeljena v 42. členu ustave, pri čemer je določeno, da je omejevanje te pravice dopustno le z zakonom, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Uresničevanje pravice do mirnega zbiranja in javnega zborovanja zagotavljajo tudi mednarodnopravni akti, kot je Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

To gradivo je namenjeno predvsem dekletom in ženam, svetujemo pa, da predlagane vzorce obnašanja smiselno upoštevajo tudi moški.

Če se tej izkušnji ne morete upreti, pirotehnične izdelke uporabljajte vsaj tako, da to drugih ne moti in ne ogroža. Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti!