anketa

Osredotoči se na cesto: vabljeni k izpolnjevanju ankete! 8. januar 2024
Zadnje meritve javnega mnenja: občutna rast zaupanja v delo Policije! 9. november 2022
Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije v letu 2022 - poročilo 7. november 2022
Vabljeni k izpolnjevanju ankete o uporabi e-skirojev v prometu! 18. avgust 2022
Kako na udeležence v cestnem prometu vpliva izrečeno opozorilo in kako sankcija? Sodelujte v raziskavi in izpolnite vprašalnik 20. junij 2022
Anketa o zadovoljstvu z delom slovenske policije – vabilo k sodelovanju 16. maj 2022
Raziskovalna in analitska dejavnost 18. april 2019
Generalni direktor policije: "Za slovensko policijo je izjemno zahtevno leto" - predstavitev letnega poročila in javnomnenjske raziskave 25. maj 2021
Anketa o zadovoljstvu z delom slovenske policije 8. marec 2021
Sodelujte v spletni anketi o zadovoljstvu z delom slovenske policije 15. november 2018
Anketa za motoriste - vabljeni k sodelovanju 14. marec 2018
Prebivalci so zadovoljni s slovensko policijo in ji zaupajo, kažejo rezultati naše javnomnenjske raziskave 6. februar 2017
Anketa o uporabi drog in alkohola med vozniki 2. november 2016
Vabljeni, da izpolnite anketo o zadovoljstvu z delom policije! 31. maj 2016
Spletna anketa o prehitri vožnji - vabilo k sodelovanju v raziskavi 22. marec 2016
Vabljeni, da izpolnite anketo o zasebnem varovanju 14. julij 2015
Nova barvna podoba vozil slovenske policije - spletna anketa 16. april 2015
Vabljeni, da izpolnite anketo o zadovoljstvu z delom policije! 6. januar 2014