Sorodne objave

 

Objavljamo rezultate letošnje javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Ugotavljamo, da so se ocene v primerjavi z letom 2021 nekoliko izboljšale, vendar pa rezultati še zdaleč niso tako dobri, kot so bili pred letom 2021.

Epidemija covida-19 je vplivala tudi na delo slovenske policije in posledično zaupanje slovenski policiji in v poklic policista oziroma policistke. Stopnja zaupanja slovenski policiji se je že leta 2021 zelo zmanjšala, povprečne ocene vseh merjenih postavk, ki so bile pred tem relativno visoke, so se znižale. Ljudje so bili z delom policije bolj nezadovoljni kot v obdobju pred tem.

Zaupanje graf

Rezultati letošnjih raziskav (Valicon, 2022, in to poročilo) kažejo, da so v povprečju ocene vseh merjenih postavk nekoliko višje od ocen v letu 2021. To so gotovo spodbudne povratne informacije o delu policije, ki kažejo na to, da je policija na pravi poti. In čeprav so se ocene v primerjavi z letom 2021 nekoliko izboljšale, rezultati še zdaleč niso tako dobri, kot so bili pred letom 2021.

Porocilo2022 naslovnicaTa raziskava temelji na podatkih, zbranih z anketnim vprašalnikom, ki je bil javno dostopen od 16. do vključno 31. maja 2022 in je v večjem delu podoben vprašalnikom, ki so bili uporabljeni v letih 2016, 2018 in 2021. V policiji nas namreč zanimajo povratne informacije, ki so po eni strani plod našega dela, po drugi pa priložnost za izboljšave. Tako nas je zanimalo, koliko slovenski policiji državljani in državljanke Slovenije zaupajo, kako so zadovoljni z njenim delom in kako so zadovoljni s hitrostjo odziva policistov oziroma policistk, ko jih potrebujejo. Ali so policisti oziroma policistke v svojih postopkih korektni in strokovni, ali znajo ustrezno komunicirati, se zavzeti za reševanje težave in se potruditi? Ali so dovolj prisotni v lokalnem okolju?

Pomembna povratna informacija policiji je tudi ocena, ali je policija pri svojem poslanstvu uspešna, in sicer tako na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete kot na drugih področjih njene dejavnosti, kot so zagotavljanje in vzdrževanje javnega reda, zagotavljanje prometne varnosti, nadzor državne meje, delo s tujci, preventivne dejavnosti, preprečevanje in preiskovanje korupcije, ter pri drugih nalogah, kot so iskanje pogrešanih oseb, reševanje iz gora in podobno.

Rezultati raziskave so objavljeni v dokumentu: Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2022 – poročilo

Povezane vsebine

Anketa o zadovoljstvu z delom slovenske policije – vabilo k sodelovanju

Raziskovalna in analitska dejavnost