Sorodne objave

 

Objavljamo rezultate v letu 2016 izvedene javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Rezultati kažejo relativno dobre ocene in stališča prebivalcev Slovenije. V večini postavk, ki jih je možno primerjati, je javno mnenje o policiji boljše kot v raziskavi izpred dveh let.

Potem ko je Policija prek spletne ankete leta 2014 prvič sama ugotavljala, kakšno je javno mnenje o njenem delu (pred tem je tovrstne ankete izvajal zunanji izvajalec), smo namreč lani, po dveh letih, raziskavo o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije ponovili. Pri tem smo zaradi primerljivosti podatkov uporabili tudi enak, le metodološko nekoliko posodobljen spletni vprašalnik. Ta je bil dostopen od 1. do vključno 30. junija 2016, upoštevali pa smo odgovore 1168 sodelujočih, ki so v anketi označevali svoja stališča in ocenjevali več sklopov policijskega dela.

grafikon3 zaupanje v policijo

 Policiji zaupa 69,7 odstotka sodelujočih (združena odgovora "zaupam ji" in "povsem ji zaupam"). Da je zaupanje v policijo dobro in da je policija v primerjavi z drugimi institucijami relativno učinkovita, pa neodvisno od naše raziskave potrjujejo tudi druge novejše raziskave (GfK Slovenija, 2016, in Valicon, 2016). Te hkrati potrjujejo, da narašča tako zaupanje v policijo kot institucijo kot tudi zaupanje v policijski poklic (Valicon, 2016).

Rezultati so relativno dobri, in to pri skoraj vseh merjenih postavkah. Javnost je zadovoljna s policijo in ji zaupa. Policisti se v konkretnih primerih ustrezno odzivajo in trudijo. Sodelujoči menijo, da je policija učinkovita in uspešna na vseh področjih dela. Povprečne ocene uspešnosti so - v primerjavi z ocenami predhodne raziskave - boljše na vseh delovnih področjih, razen pri zagotavljanju prometne varnosti. Primerjalno sta se izboljšala tudi občutek varnosti in delo policistov v lokalnem okolju.

grafikon1

Iz najboljše povprečne ocene je razvidno, da je občutek varnosti visoko nad povprečjem. Sledi mu zaupanje v policijo, ki ji sodelujoči pripisujejo visoko stopnjo zakonitosti.

Večina ljudi je tudi letos ocenila, da je policija uspešna na vseh temeljnih področjih svojega dela. Najuspešnejša je po njihovem mnenju pri nadzoru državne meje, izvajanju predpisov o tujcih, vključno z delom z migranti, ter pri zagotavljanju javnega reda in miru. V konkretnih primerih je, glede na odgovore tistih, ki so dejansko imeli stik z njo, ustrezno odzivna, spoštuje človekove pravice in je tudi strokovna.

Vse ključne lastnosti dela policije so bile bolje ocenjene kot v raziskavi izpred dveh let. Zadovoljstvo z delom policije je prav tako boljše kot leta 2014; povprečna ocena se je povišala s 3,21 na 3,52. Večina (66,1 odstotka) sodelujočih je tudi ocenila, da so dobro seznanjeni z delom policije.

Slovenija je po mnenju ljudi zelo varna država, saj se 78,7 odstotka sodelujočih v kraju, kjer živijo, počuti varno (združeni oceni 4 in 5), ogroženo se jih počuti le 8 odstotkov. Podobno kot leta 2014 pa so tudi sodelujoči v tokratni raziskavi ocenjevali, da ima policija premalo finančnih sredstev za opravljanje svojega dela.

Ocene in stališča anketirancev so se nanašali na zaupanje v policijo. Sodelujoči so odgovarjali na vprašanje, ali ima policija za svoje delo dovolj finančnih sredstev in ali je ustrezno nadzorovana. Del postavk se je nanašal na zadovoljstvo z delom policije in na zadovoljstvo z odzivom ter trudom policistov v konkretnih primerih. Zanimalo nas je tudi, kako so sodelujoči seznanjeni z delom policije ter kaj menijo o usposobljenosti policistov. Sodelujoči so ocenjevali, ali je policija zakonita, strokovna, dostopna ipd. ter kako uspešna je na posameznih področjih dela (na primer odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj). Del postavk se je nanašal na občutek varnosti in varnostne dejavnike, ki lahko povzročijo občutek ogroženosti. Predzadnji sklop je bil namenjen ocenam dela znotraj lokalnih skupnosti, zadnja postavka pa se je nanašala na morebitno željo po opravljanju policijskega dela, če bi to bilo mogoče.

Podrobnejši rezultati so dostopni v poročilu: Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2016