Sorodne objave

 

V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 31. oktobra, do 12. ure, vstopilo že 113.455 migrantov.

Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 31. 10. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 9.339
23. 10. 2015 9.500
24. 10. 2015 9.925
25. 10. 2015 9.818
26.10.2015 8.625
27.10.2015 6.877
28.10.2015 9.848
29.10.2015 5.341
30.10.2015 7.539
31.10.2015 3.172
Skupaj 113.455


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 

 

Stanje v sprejemnih centrih 31. 10. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 0
Dolga vas  0
Dobovec 0
Center za tujce, Postojna 0
Gruškovje 0
Brežice 4
Središče ob Dravi 0
Dobova (Beti)  0
Dobova (Livarna) 947
Obrežje 0
Rigonce 0
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Skupaj 951

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 31. 10. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 2.637
Gornja Radgona 482
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 628
Logatec 0
Skupaj 3.747

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 31. 10. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 10.367
23.10.2015 9.667
24.10.2015 6.238
25.10.2015 7.984
26.10.2015 10.042
27.10.2015 8.534
28.10.2015 9.848
29.10.2015  9.400
30.10.2015 9.277
31.10.2015 1.976
Skupaj 94.216


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi