Sporočila za javnost

Projekt so že nekaj let izvajali na območju Policijske uprave Maribor, kjer so si ga tudi zamislili. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega: poleg učencev so bili zelo zadovoljni tudi starši in učitelji; na internem natečaju policije za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu 2006 je prejel prvo nagrado, pozitivno pa so ga ocenili tudi v Ministrstvu za šolstvo in šport, ki so osnovne šole pozvali k sodelovanju. Projekt je namreč namenjen učencem 6. razreda devetletnega šolskega programa.

Junija 2008 smo projekt prvič izvedli na območju celotne Slovenije. Namen projekta je, da otroke seznanimo z varnostno problematiko in samozaščitnim ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.


Potek projekta

Učence, ki sodelujejo v projektu, v šolah izberejo na podlagi njihovega preteklega dela v preventivnih aktivnostih in lastnega zanimanja za sodelovanje. Učenci v spremstvu učitelja obiščejo policijsko postajo, kjer jih sprejme komandir ali njegov pomočnik. Pojasnijo jim vlogo policije v družbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. Na kratko jim predstavijo varnostno problematiko in samozaščitno ravnanje, organiziranost policije in naloge policistov (dežurnih policistov, policistov v patrulji, policistov kriminalistov, vodij policijskih okolišev ...).

Pokažejo jim prostore, opremo in vozila, ki jih policisti uporabljajo pri delu; učenci pa v spomin dobijo majico in kapo z napisom Otrok - policist. Z vodjem policijskega okoliša in učiteljem si ogledajo preventivno delo (svetovanje in opozarjanje, formalni in neformalni razgovor ipd.), nato jim svoje delo predstavijo tudi policisti prometniki (potek prometa v križišču in krožnega prometa, poznavanje prometnih znakov, kontrola prometa ipd.). Na koncu na posameznih policijskih postajah učencem podarijo še nekaj preventivnega materiala, ki ga policisti delijo pri v skupnost usmerjenem policijskem delu. Po treh urah druženja s policisti se učenci skupaj z učiteljem vrnejo v šolo.

Ves čas je poskrbljeno tudi za varnost učencev. Obisk policijske postaje sodi v šolsko dejavnost, zato za varovanje veljajo šolska pravila. Policijsko postajo obiščejo največ po trije učenci hkrati. Učitelj jih ves čas spremlja - od odhoda iz šole do vrnitve v šolo. Učenci niso navzoči pri policijskih aktivnostih, kjer je predvideno represivno ukrepanje. Tudi vodja policijskega okoliša ves čas skrbi, da učenci niso bili ogroženi.


Prispevki:

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 00:01 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 3 ure 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 00:01 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 03.08.2020 ob 23:45 VSTOP 30 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 15:00 IZSTOP 10 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
METLIKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 01:20 VSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:15 VSTOP 15 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 21:40 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.