Sporočila za javnost

Kandidate za policiste, ki izpolnjujejo formalne pogoje, uvrstimo v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki in zdravniški pregled, razgovor z izbirno komisijo in varnostno preverjanje.

I. Preizkus telesnih zmogljivosti

Preizkus obsega:

1. skok v daljino z mesta

2. Cooperjev test (2400 m)

3. tek na 60 m

4. premagovanje ovir nazaj

5. zgibe

Kriteriji za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti so objavljeni v rubriki Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji.

II. Psihološki pregled

Na podlagi rezultatov opravljenih testov v okviru psihološkega pregleda se preverja:

  • ali ima kandidat za policista ustrezne duševne lastnosti (primerne intelektualne sposobnosti, emocionalno stabilnost, ustrezno motivacijo, primerne verbalne sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti),
  • ali ima kandidat za policista dobre psihomotorne sposobnosti,
  • odsotnost psihopatološke simptomatike.

Po zaključku testiranj psiholog rezultate ustrezno ovrednoti in poda oceno o primernosti kandidata za policista. Kandidate za policiste, ki so uspešno opravili tako preizkus telesnih zmogljivosti kot tudi pisni del psihološkega pregleda, povabimo na selekcijski intervju.

III. Selekcijski intervju

V okviru razgovora izbirna komisija ugotavlja kandidatovo:

  • motivacijo,
  • ambicije in interese,
  • njegova znanja, sposobnosti in veščine ter
  • njegove osebnostne lastnosti.

Na podlagi razgovora izbirna komisija poda oceno o primernosti kandidata za policista za zaposlitev v Policiji.

IV. Zdravniški pregled

Z zdravniškim pregledom ugotavljamo, če kandidat za policista izpolnjuje zdravstvene zahteve za zasedbo delovnega mesta. V okviru zdravniškega pregleda opravijo kandidati za policiste še psihološki intervju, na podlagi katerega psiholog poda dokončno oceno o primernosti kandidata.

V. Varnostno preverjanje

V okviru izbirnega postopka v skladu z ZODPol ugotavljamo tudi morebitne varnostne zadržke za zaposlitev v Policiji. Varnostno preverjanje se izvaja s pisno privolitvijo kandidata. Za kandidata za policista, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v Policiji.

 

Objave za zasedbo delovnih mest v Policiji lahko spremljate na spletnem portalu GOV.SI, v zbirki Delovna mesta, in na spletni strani Policije, v rubriki Zaposlitve.

 

Povezane vsebine

Pogosta vprašanja o zaposlovanju in šolanju v policiji

 

 

* Izrazi, ki so v zgornjem besedilu zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:00 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 22:00 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 17:51 VSTOP 2 uri
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 23:30 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 07.08.2020 ob 12:45 IZSTOP 3 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 08.08.2020 ob 18:00 VSTOP 2 uri
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 08.08.2020 ob 18:00 IZSTOP 2 uri 30 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 VSTOP 30 minut
METLIKA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 11:30 IZSTOP 15 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 17:50 IZSTOP 45 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 16:15 IZSTOP 5 minut
PETRINA VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 19:19 IZSTOP 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:00 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:45 IZSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:45 VSTOP 40 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 17:00 VSTOP 30 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 17:00 IZSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 18:34 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 16:15 VSTOP 25 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:30 VSTOP 1 ura 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:30 IZSTOP 45 minut
VINICA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 11:28 VSTOP 30 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 12:07 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.