Sporočila za javnost

Med poletno turistično sezono se prometna varnost vsako leto poslabša. Policija, Ministrstvo za promet in drugi akterji smo zato pripravili 45 preventivnih in represivnih ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa tudi v poletnih mesecih. 

Medresorski načrt preventivnih aktivnosti, ki bodo potekale od 1. junija do 31. avgusta, smo predstavniki Direktorata za promet, Direkcije RS za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Policije predstavili na današnji skupni novinarski konferenci. Več na spletnih straneh Ministrstva za promet.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov se namreč lahko varnost cestnega prometa v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 poslabša. Prva resna poslabšanja se lahko pojavijo že junija.

Zato želimo dvigniti stopnjo ozaveščenosti udeležencev v prometu ter jih opozoriti na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in prehitre oziroma neprilagojene vožnje na slovenskih cestah.

V ta namen smo pripravili 34 preventivnih in 11 represivnih ukrepov, ki so skupaj s statističnimi podatki objavljeni na spletni strani Ministrstva za promet v gradivu z naslovom Varno poletje na slovenskih cestah

 

Varno poletje na slovenskih cestah - gradivo  

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 10:30 IZSTOP 30 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 10:30 VSTOP 40 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 10:50 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 3 ure 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 10:51 VSTOP 3 ure
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 15:00 IZSTOP 10 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 03.08.2020 ob 00:15 VSTOP 3 minut
METLIKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 01:20 VSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 10:59 VSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 08:20 IZSTOP 5 minut
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 09:08 VSTOP 5 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 21:40 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.