Sporočila za javnost

V zadnjih letih se tudi na slovenskih avtocestnih počivališčih povečuje število tatvin, drznih tatvin in ropov (tatvin goriva, gum, tovora, predmetov iz vozil itd.). Tatvine so najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. V policiji zato opozarjamo na posebno previdnost, še zlasti ob praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust.

slika pogleda skozi vetrobransko steklo vozila

  • Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem! Če se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih.
  • Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, vam zaustavljanje na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi prometne varnosti.
  • Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00.


Na slovenskem avtocestnem križu in v njegovi neposredni okolici storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine izvajanja kaznivih dejanj:

  • na počivališču na različne načine zavedejo oškodovanca oziroma pritegnejo njegovo pozornost, medtem pa mu sostorilci iz vozila ukradejo vrednejše predmete (torbico, telefon, denarnico …);
  • oškodovancu poskušajo prodati lažno blago ali ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine);
  • na počivališču ali bencinski črpalki preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se pozneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo tatvino ali rop;
  • ponoči storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva dejanja izvršijo, medtem ko vozniki počivajo v svojih vozilih.

Opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si naloge razdelijo; pogosto gre za tuje državljane različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih dejanj se pojavljajo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo. 

slika dveh policistov, ki pregledujeta ustavljeno vozilo

Pozor pred avtocestnimi tatovi tudi v tujini!

Problematika premoženjskih kaznivih dejanj na avtocestah in počivališčih je v državah Evropske unije večja kot v Sloveniji, zato moramo biti v tujini še toliko pozornejši na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah, predvsem na počivališčih, z nami navezati stik. Ko smo v tujini, je priporočljivo, da vseh osebnih dokumentov in denarja ne nosimo skupaj v eni torbi ali denarnici, saj lahko v primeru tatvine izgubimo tako dokumente kot denar.

Vozil ni priporočljivo parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z videokamerami. Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč.

Če v tujini postanemo žrtev kaznivega dejanja, moramo o tem čim hitreje obvestiti pristojno policijo ter ji posredovati čim več podatkov o storilcih, vozilu in smeri bega storilcev. Če ostanemo tudi brez dokumentov in finančnih sredstev, se lahko v državi, kjer smo bili oškodovani, za pomoč obrnemo na tamkajšnje slovensko diplomatsko predstavništvo.

slika plakata Nasveti policije za večjo varnost na avtocestnih počivališčih

Nasveti policije za večjo varnost na avtocestnih počivališčih (v sliki)  

Povezane vsebine

Med postanki na avtocestnih počivališčih bodite pozorni na svoje vozilo in predmete v njem (statistični podatki, izjava predstavnika kriminalistične policije - 30. junij 2015)
Na avtocestnem omrežju se pojavlja več tatvin - poskrbite za lastno varnost in varnost svojega imetja
(izjava za javnost - 19. april 2013)
Varnost premoženja