Sorodne objave

 

V lanskem letu smo policisti na in ob slovenskih avtocestah zabeležili 185 kaznivih dejanj, med katerimi je bilo največ tatvin. Voznikom in potnikom zato svetujemo, da ste pri postankih na avtocestnih počivališčih ves čas postanka pozorni na svoje vozilo in predmete v njem.

Na območju slovenskega avtocestnega križa in v njegovi neposredni okolici storilci kaznivih dejanj tatvin in drznih tatvin uporabljajo različne načine storitve. Na počivališčih na razne načine zavajajo oškodovance in v trenutku, ko pritegnejo njihovo pozornost, sostorilci izvršijo tatvino predmetov iz vozila. Še vedno se pojavljajo primeri, ko poskušajo tujci na počivališčih ob avtocestah pritegniti pozornost drugih udeležencev v prometu in jim v nadaljevanju prodati lažno blago, ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine) ali pa omenjeno situacijo izkoristijo za to, da iz vozil odtujijo predmete. Prav tako poznamo primere, ko storilci na počivališču ali na bencinskem servisu preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanec nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavi zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za oškodovancem in z izgovorom nudenja pomoči izvršijo tatvino iz vozila.

IMG 0660

Zvočni posnetek izjave Aleša Kegljeviča, Uprava kriminalistične policije na GPU (mp3) 


V nočnem času storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov osebnih ali tovornih vozil tako, da vlomijo v vozila in kabine tovornih vozil in iz njih odtujijo različne predmete. Prav tako smo seznanjeni s primeri, ko so bila kazniva dejanja izvršena v času, ko so vozniki počivali v svojih vozilih.

Običajno takšna kazniva dejanja izvršuje več storilcev hkrati, njihove naloge pa so pri tem deljene. Pogosto jih izvršujejo tuji državljani različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih dejanj se pojavljajo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo.
 

Št. kaznivih dejanj Leto 2010 2011 2012 2013 2014
Člen  
204 Tatvina 56 82 109 170 130
205 Velika tatvina 18 52 57 79 53
206 Rop 1 0 1 0 0
207 Roparska tatvina 0 0 0 0 2
  Skupno število kaznivih dejanj na in ob avtocesti v RS 75 134 167 249 185

 

Policisti zato svetujemo voznikom in potnikom, da ste pri postankih na avtocestnih počivališčih ves čas postanka pozorni na svoje vozilo in predmete v njem. Svetujemo vam, da vozilo, v kolikor se oddaljite od njega, zaklenete, vrednejših predmetov, kot so prenosni računalniki, denarnice in telefoni, pa ne puščate na vidnih mestih v vozilu. V primeru poskusa zaustavitve s strani nepoznanih oseb med vožnjo po avtocesti pa, že zaradi same prometne varnosti, tako zaustavljanje odsvetujemo.

Problematika premoženjskih kaznivih dejanj na avtocestah in počivališčih v državah EU je večja kot v Sloveniji. Zato velja, da moramo biti v tujini še toliko bolj pozorni na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah oz. počivališčih z nami navezati stik. Glede preventive v tujini je še priporočljivo, da v eni torbi ali denarnici ne nosimo skupaj vseh osebnih dokumentov in denarja, kajti v tem primeru, lahko s kaznivim dejanjem, izgubimo vse dokumente in denar hkrati. Poudariti Vozila tudi ne puščamo na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z video kamerami. Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč.

Če v tujini postanemo žrtev kaznivega dejanja, o kaznivem dejanju čim hitreje obvestimo pristojno policijo ter ji posredujemo čim več podatkov o storilcih, vozilu in smeri bega storilcev. Prav tako je potrebno poudariti, da se v primeru, ko oškodovanci ostanejo brez dokumentov in finančnih sredstev v tujini, lahko za pomoč obrnejo na diplomatsko predstavništvo Slovenije v državi, kjer so bili oškodovani.

TatvineAC

Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.